Home

Likheter och skillnader mellan atens demokrati och republiken i rom

Skillnader mellan Atens demokrati och Roms republik

Likheter och skillnader mellan Antikens Aten och Rom? Besvarad av Gunilla Fors. Fråga: 3. Ge några exempel på likheter och skillnader mellan styrelsesätten i antikens Aten respektive i Rom. Svar: SO-rummet har bra texter och länkar om både Antikens Grekland Romarna skapade ett imperium och har på ett avgörande sätt påverkat Europa och den europeiska kulturen. Rikets medelpunkt var staden Rom som växte till en miljonstad under antiken.. Den romerska republiken. Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik

Rikedom är inte nödvändig för demokratin, de allra flesta grekiska stadsstäder hade någon form av medborgardemokrati. Min tolkning här är att iom att just Aten blev så rik, så mäktig, så känd, så skolbildande - så levde deras modell av demokrati vidare ut i världen och framför allt: eftervärlden Grekland och Rom under Antiken | Jämförelse En fördjupningsuppgift vars syfte är att jämföra antika Grekland och antika Rom. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar: - Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom

Grekland och den romerska republiken - likheter och

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten.. Medborgare var den som var fri man, minst 21 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare. Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen. Peka på likheter och skillnader. I Aten var det närmast en direktdemokrati och alla var i praktiken delaktiga i politiska frågor och beslut medan i romarriket fanns det ett senat (ungefär en riksdag) där mäktiga familjer lyder under en diktator och härskare som endast sitter där då denne med våld och krig tagit makten (exempelvis Julius Caesar)

Slutuppgift-. Likhete/skillnader (Romarriket och antika ..

Athens demokrati var inte demokratisk i modern mening - det var bara fria, vuxna och manliga medborgare som hade rösträtt. Kvinnor, utlänningar och slavar hade inget att säga till om. Det betydde att bara omkring 30000 av Athens cirka 300000 invånare fick rösta Likheter antiken och dagens samhälle Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO . Nämn några likheter och skillnader mellan Atens demokrati och svensk demokrati idag. Vilken grupp i dagens svenska samhälle tror du blir svårast att beskriva för historiker om två tusen år? Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet.. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO. Du har fått bra råd och en några konkreta uppgifter. Du har kommit en liten bit på rätt väg. Bar att fortsätta jobba. 1) Ta reda på vad som menas med demokrati 2) Ta reda på hur det är i t ex Sverige idag och i det antika grekland. 3) Redovisa likheter och skillnader 4) Analyser Aten och Sparta De två största stadsstaterna i antikens Grekland. Städerna hade fullständigt olika syn på rättigheter, kvinnans ställning, demokrati, filosofi, försvar, handel, ekonomi och krigsföring. Gemensamt hade de religion och en rädsla/hat gentemot perserriket

Likheter och skillnader mellan Antikens Aten och Rom

Karta som visar var stadsstaterna Sparta och Athen fanns. Engelsk text. Under De mörka århundradena uppstod ett flertal stadsstater både på det grekisk fastlandet och ute i den grekiska övärlden, för att inte tala om den del som numera är Turkiets västkust men som då var en del av Grekland Olikheterna mellan dessa två städer är deras styre. Aten var en demokrati bortsätt från att kvinnor, invandrare och slavar inte fick rösta. De hade domstol lagar och regler. I Sparta satsade de på militärstyret och såg till att folket var stora och starka inför krigen, därför gick det alltid så bra för dem i alla krig

behöver lite hjälp med likheter mellan demokratin i antikens grekland (aten) och nutidens demokrati i sverige.. skillnader kan jag komma på massor men tycker det är svårt att finna några likheter.. dem jag kan komma på är folkomröstning (vilket vi har väldigt lite av i sverige) och att dem valde sina främsta ämbetsmän genom val. Jämför styrelsesättet i den romerska republiken med det som rådde i Aten under demokratin. Peka på likheter och skillnader. Aten var mycket mer demokratiskt än Rom. Det var eftersom i Rom så var de uppdelade i 2 grupper; ''Patricier'' och ''Plebejer''

Romarriket Forntiden och antiken Historia SO-rumme

 1. En jämförelse över hur samhället i Romarriket och Grekland såg ut under Antiken och Medeltiden, likheter och skillnader beskrivs i uppsatsen. Lärarens kommentar I din inlämnade text så har du fått med utförlig (mycket) fakta om båda epokerna, du jämför epokerna och tar med både skillnader och vissa likheter
 2. Nämn några skillnader mellan grekisk filosofi och religion. Varför pratar vi än idag om Alexander den store tror du? Förklara begreppet hellenism. Nämn några likheter och skillnader mellan Atens demokrati och svensk demokrati idag. Nämn några likheter och skillnader mellan Aten och Sparta
 3. Demokratin under antiken. demokrati; Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse
 4. Jämföra länder De största skillnaderna mellan Atens demokrati och Roms republik var förutom kvinnor, barn och matematik och astronomi om man jämför med invånarna i. Jämför den romerska kvinnan och kvinnan i Aten. Likheter och skillnader. 7. Vilka tre viktiga arv lämnade romarna efter sig till senare tiders Europa? Ge
 5. Grekland och den romerska republiken - likheter och skillnader. I Aten rådde demokrati, även om den på flera sätt skiljde sig från den demokrati som västerländska stater idag annat hantverkare, bönder och köpmän. De utgjorde också militären. När de inte fick som vill, lämnade de alltså Rom och vägrade medverka i armén
 6. st ett sekel tillbaka i tiden till mordet på bröderna Gracchus år 133 f.Kr.) var stadsstaten romarriket en republik, med då ungefär samma mening som en folkvald demokrati

Demokrati - antikens grekland vs vår tids i sverige

Skillnader: Antika Grekland var monarki, aristokrati, tyranni och demokrati medan Romarriket styrdes av monarki, republik och kejsardöme . Filosofer i Antika Grekland kom först på våra system inom politiken. 500 f.Kr så infördes demokratin i Aten. Aten hade innan styrts med monarki, aristokrati och tyranni De huvudskillnad mellan republiken och demokratin är den där Konstitutionen sätter reglerna i en republik medan reglerna i en demokrati bestäms och ställs av allmänheten.. Både republiken och demokratin är former av regeringar som en stat kan anta för sin administration. Dessa två former står framträdande i den nuvarande världen bland andra politiska system i den nuvarande världen 1.Stora skillnader mellan städerna var att Rom var en republik, medan det antika Grekland var en demokrati, dock blev Rom ganska snart ett kejsardöme istället. Som det sades i frågan så var Aten också en statsstat medan Rom gick från en statsstat till att bli ett imperium, eftersom de tog över stora landområden och blev mycket stora, även större än Aten Demokrati och statsskick: Att utgå från flodkulturer eller antiken, via Aten till Rom och jämföra med medeltidens feodalism, den tidigmoderna tidens absolutism och in i modern tid är ett effektivt och tydligt sätt att åskådliggöra hur olika samhällen styrts och vilka likheter och skillnader som finns Huvudskillnad - Aten vs Sparta . Aten och Sparta hänvisar till två av de största städerna i Grekland, mellan vilka många skillnader kan identifieras med avseende på livsstil och värdesystem. Aten kan betraktas som källa för kultur och filosofisk kunskap. Ännu idag upattas prestationerna av atenerna när det gäller arkitektur

Vad utmärkte dem * I alla flodkulturer så var majoriteten av befolkningen bönder och slavar. Skillnader mellan de 4 flodkulturerna: * Man hade olika typer av ledare. I Mesopotamien var den högste prästen ledaren, men i Egypten hade man en farao som betraktades som en gud Titta på en film om flodkulturer och undersök likheter och skillnader 5. Riken i tiden - perserriket och muslimska riket. 1. Styrelsesätt Gör en jämförelse mellan Athens demokrati och Roms republik. Några frågor som kan tjäna som vägledning: Vilka samhällsgrupper innehade den politiska makten? Varför uppstod demokratin i Grekland? Vad var utmärkande för styrelsesättet? Vilka hade rösträtt Kultur och identitet var trots det gemensam, genom litteratur, konst och vetenskap men framför allt genom det gemensamma språket. Det var så gott som bara när en yttre fiende hotade som de höll ihop. Den största stadsstaten var Aten. Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den atenska demokratin utvecklades Skillnaden mellan aktör och struktur perspektiv är att när man skriver om en aktörsperspektiv så fokuserar man oftast på att förklara bakgrunden på Jämför styrelsesättet i den romerska republiken med det som rådde i Aten under demokratin. Peka på likheter och skillnader. Under många århundraden var Rom en republik

Grekland och Rom under Antiken Jämförelse - Studienet

Demos och demokrati. Ett begrepp som ligger nära idén om republiken är demokrati, och de grekiska, klassiska, republikerna — framför allt Aten — har ofta identifierats som de första demokratierna. Om det stämmer kan diskuteras, men de demokratiska idealen har hur som helst varit viktiga i den europeiska idétraditionen Kunna redogöra för varför man kallar Aten för världens första demokrati. Kunna göra en jämförelse av livsvillkor och styrelseskick mellan Aten och Sparta. Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Grekland. Känna till hur den romerska republiken fungerade och hur den ersattes av ett kejsardöme

Vad är republik? Republik är motsatsen till monarki. En republik är ett land där den som man bestämt ska representera landet (statschefen) får den på något annat sätt än genom arv. De allra flesta länder i världen är numera republiker. Det vanligaste är att man tillsätter statschefen genom att man röstar om vem det ska vara - Vilka likheter och skillnader fanns det mellan Greklands demokrati och republiken i Rom? - Vilka spår finns av Antiken i dagens samhälle? Notera att referenslistan är mycket generell och inte hänvisar specifikt till vart informationen hämtats från Start studying Antikens Grekland och Rom. Learn vocabulary, terms and more with flashcards Ett mörk tid mellan brons- och järnålder

Bildkälla: SO-rummet.se Romarna skapade ett imperium och har på ett avgörande sätt påverkat Europa och den europeiska kulturen. Rikets medelpunkt var staden Rom som växte till en miljonstad under antiken. Den romerska republiken Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik. Makten låg då hos senaten som styrde Från stad till imperium (Här berättar du om hur Rom kom att utvecklas från en stad till ett imperium som sträckte sig runt hela medelhavet).; Så styrdes Rom (Här berättar du om hur Rom styrdes, begrepp att ha med i texten är: senaten, folkförsamlingen, diktator, patricer och plebejer. berätta också om förändringen när Rom går från republik till Kejsarstyre) Slaveri i Romerska republiken Slaveri var allmänt utbrett och accepterat i alla antika statsbildningar, även i de äldsta sumeriska stadsstaterna i Mesopotamien mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. I det antika Grekland ökade antalet slavar kraftigt jämfört med tidigare, men det var först i den romerska republiken och (från och med 27 Demokratin i Aten. Instuderingsfrågor till Antikens Grekland och Romarriket På 1000-talet f. Jämför Atens demokrati med dagens demokrati - vad kommer du fram till ; Det antika arvet Inledning I den h r uppgiften ska jag inom valda omr den redog ra f r hur det s g ut under antikens Grekland och Rom, och unders ka hur det har p En tid fylld med stora matematiker och filosofer kanske gjorde att människor hade större kunskap i männens och kvinnornas likheter. därför begränsar jag det ytterligare till endast Rom och Aten. Det är svårt att säga vilken roll kvinnan exakt hade under antiken med tanke på att det var mellan 1400 och 2700 år sedan

Antikens demokrati likheter med dagens det finns bara

 1. dre stater
 2. Vad är skillnaden mellan representativ demokrati och direktdemokrati. På den här sidan är indirekt demokrati den form av regering där medborgarna i landet rösta för de företrädare som har befogenhet att fatta beslut på deras vägnar. Skillnaden mellan direkt och representativ Även om medborgare i både en direkt demokrati och en representativ demokrati rösta En direktdemokrati är.
 3. Likheter mellan den Amerikanska och Franska revolutionenNyckelorsakerna till revolutionerna var politiskt nytänkande och till detta bidrog den vetenskapliga revolutionen till som skedde under 1600 talet. Man hade då förberett människan till de nya sätten att tänka och de tankebanor som filosoferna och forskarna hade accepterades alltmer av människorna
 4. Demokratin som legitimitet. Republiker förknippas ofta med demokratier, vilket synes självklart om man härleder ordet etymologiskt, res publica. Detta samband mellan republik och demokrati är dock inte alltid självklar. Förståelsen av demokrati som en röst per medborgare är inte den ursprungliga, utan den skapades på 1900-talet

Skillnader/likheter? - Spartathen

 1. Mellersta och Nya riket ifrån varandra? Beskriv kortfattat det Assyriska rikets utveckling och särdrag från 900-talet fram tills det att riket försvann. Vilka likheter och skillnader kan du peka på mellan de olika flodkulturerna (Mesopotamien, Egypten, Indien och Kina)? Ge exempel på både politiska aspekter och kulturella
 2. Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken. De flesta rikena var beroende av medelhavet för handel och matproduktion
 3. Kristendomen fick en början i Rom då det generellt sätt fanns en stor tolerans gentemot religiös tro, det vill säga att så länge de troende inte använde sin tro mot Romarriket. Kristendomen växte ostört, de ansågs inte utgöra något hot mot Rom och dess kejsare. De kristna missionärerna kunde då predika och förvärva nya troend

Noah skickar Leila på en träning med Djurgårdens herrlag i fotboll. Hon ska undersöka om det finns några likheter mellan hur Sverige styrs och hur ett fotbollslag styrs. Är laget en diktatur eller demokrati, och är tränaren en kung eller en diktator ; Demokrati vs diktatur. Publicerad 2006-09-14 Logga in eller Skapa gratiskonto Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.) Sidor i boken: Aten s. 33-36, Rom s.55-56. 1700-talets politiska revolutioner: den amerikanska revolutionen och den franska Vilka var skillnaderna mellan män i Aten och Sparta? Männen i Aten var fri att göra vad de ville när männen i Sparta hade att träna hela dagen ger ingen tid att göra något annat. pojkarna togs ifrån sina mödrar på 7 år att börja träna. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan första världskriget och 2&quest Förklara och resonera om republik och demokrati i din analys med stöd i artikeln. Använd relevanta begrepp såsom demokrati, republik, majoritet, monarki, folkstyre också vidare. 1b - Förklara och resonera på motsvarande sätt fast med ett vardagsspråk, för en 10-åring vilken skillnad det finns mellan en monarki och ett folkstyre I denna målning, som återfinns i Vatikanpalatset i Rom, har Rafael samlat många av de stora grekiska filosoferna. men försvarar den då rådande synen på kvinnor och slavar som lägre stående. Demokratin var en angelägenhet endast för fria Vad finns det för likheter och skillnader mellan Platons idébegrepp och Aristoteles.

Vilka var skillnaderna mellan livet i Sparta och liv i Aten? Aten var under demokrati och Sparta var under oligarki.Män i Aten njöt mer frihet och var mycket engagerad i politikenMän i Sparta var tvungna att träna i militären från sju års ålder. Många hade en hård livsstil, utbildning till trettio.Kvinnor, me Jag sade att distinktionen mellan demokrati och mänskliga rättigheter var viktig. Rick pratar om demokrati så använder han den klassiska demokratin, som enbart innebär folkstyre. Som när männen i Aten samlades och bestämde. En modern, Det är svårare än att det bara är en skillnad på demokrati och mänskliga rättigheter

förklara och använda följande begrepp: republik och kejsardöme; Bedömning. Se utdrag från läroplanen nedan. Undervisning. Läsa i texthäftet och ha genomgångar; Jobba med tankekartor och presentationer; Se filmerna (finns på sli.se): Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi; Spåren av antiken idag. Antikens Rom; Pompeji. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you can explore the complete contents of this website in different ways På sid 4-7 i Religion 8 kan du läsa om vad som är gemensamt för judendom, kristendom och islam. Kort tas också några skillnader upp. Denna första uppgift går ut på att jämföra dessa tre religioner och främst hitta det som förenar dem. Ett arbetsblad hittar du här. Filmer på SO-rummet Film Jämförelse mellan kristendom, judendo

Antikens demokrati (Rom & Grekland) - Flashback Foru

10. På vilket sätt var Atens statskick demokratiskt? Vilka skillnader ser du mellan demokratin i dagens Sverige och dåtidens Aten? 11. Vilken bedrift är Alexander den store känd för? Vilket århundrade levde han? 12. Förklara kort följande grekiska filosofers tankar och kännemärken; Demokritos, Pytagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles Skillnaden mellan stat och samhälle är tyvärr inte särskilt tydlig i det svenska språket. Det är synd eftersom det är en mycket viktig distinktion. Observera, staten är inte samhället utan staten är den regim som styr ett samhälle. Demokrati, det vet nog alla, betyder att ett land styrs av folket, via sina valda representanter Jämför den romerska kvinnan och kvinnan i Aten. Likheter och skillnader. 7. Vilka tre viktiga arv lämnade romarna efter sig till senare tiders Europa? Ge några exempel på vad vi ännu använder från den romerska tiden och kulturen

Den handlar om att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den handlar om att länderna inte ska behandla människor dåligt i fängelser, till exempel slå människor för att tvinga dem att berätta saker Aten och Sparta var två stadsstater i Grekland som ofta drabbade samman i krig. Deras samhällen var på många sätt varandras motsatser. Ni ska nu skriva era egna tankar kring skillnader och likheter mellan Aten och Sparta genom dessa begrepp ; Oftast fanns den en stat i varje dalgång och de två mest välkända stater är Sparta och Aten

Vilka var mest demokratiska under antiken

 1. berätta vilka de största skillnaderna är mellan dagens svenska demokrati och den i Aten på 400-talet f.Kr. jämföra Aten och Sparta utifrån: statsskick, hur statsstaternas ledning utsågs, mansideal, kvinnoideal, kvinnans ställning i samhället, familjeliv, barnuppfostran, förhållandet mellan könen, kulturliv, filosofi och kritiskt tänkande
 2. - Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera. - Politiska ideologier och skiljelinjer mellan politiska partier i Sverige. - Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, Sametinget
 3. Förintelsen under andra världskriget där nazityskland aktivt försökte utrota judar och romer. I början av 1900-talet och under första världskriget gjorde den turkiska staten försök att utrota den armeniska folkgruppen och under andra världskriget och därefter förekom aktiv förföljelse av politiska motståndare
 4. 2. Jämför styrelsesättet i den romerska republiken med det som rådde i Aten under demokratin. Diskutera likheter och skillnader! 3. Vilka var motståndarna som Rom måste besegra för att bli en stormakt? 4. Krigen och erövringarna medförde stora förändringar när det gällde ekonomi och sociala förhållanden i romarriket. Hur då? 5
 5. Romarrikets största utbredning. Den romerska republiken. Romarna gynnades dessutom av sitt mycket säregna statsskick. Från början hade romarna en kung, men kungafamiljen avsattes genom en revolt år 509 f v t, och i kungens ställe upprättades en republik (av latin res publica, från folket)

Mat och dryck i Grekland Politik under Antikens Grekland Demokrati då och nu Aten och Sparta - En jämförelse Religion i Antikens Grekland Grekernas skrift & litteratur Illiaden och Odysséen Teater & Underhållning Grekerna kolonisera Några likheter med demokratin i Athen och modern demokrati är att alla medborgaren hade en röst var. Det var dessutom ingen skillnad om man var rik eller fattig. För att kunna rösta så måste man vara medborgare, kvinnor kunde ej vara medborgare. Ofta använde de handuppräckning för att räkna röster

När republiken sedan föll hade Rom kanske 5 miljoner innevånare — 5 miljoner från de Det är lätt att överdriva skillnaderna mellan medeltiden och De är snabba att se likheten mellan sig själva och de engelska adelsmännen. De har också, precis som republikanerna i Aten, tillgång till egna slavar som gör. Demokrati grekiska Demokratin under antiken - Uppslagsverk - NE . Demokratin under antiken. demokrati; Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse Demokrati Termen order avser patricier och plebejiska grupper av romerska medborgare. För att hjälpa till att lösa konflikten mellan order gav patricier beställning upp de flesta av sina privilegier, men behöll rudimentära och religiösa, vid tiden för lex Hortensia i 287 - en lag uppkallad efter en plebejiska diktator Demokratins yttersta konsekvens var uppnådd, och republiken bröt samman. Den socialistiska demokratins solidaritet är inte beroende av någon fri vilja. Medborgarna tvingas att i solidaritetens namn lämna ifrån sig det mesta av lönen för att vara solidariska mot allt från fria sprutor till narkomaner i Malmö till hundratals miljoner kronor åt afrikanska diktaturstater I denna dynamiska stadsdel finns det. De största skillnaderna mellan Atens demokrati och Roms republik då man kunde se hur många män som fanns i Det fanns dock även slavar som var. Det var mycket billigt att ha slavar, I Aten fanns det ca 100 000 slavar på 400-300-talet f.Kr. Det Studera gärna på egen hand myten om hur Rom

Roms sjunde och siste kung Lucius Tarquinius Superbus avsätts. Den romerska republiken grundas. 13 september - Jupitertemplet på Roms Capitoliumkulle invigs på ides i september. 508 f.Kr. - Tjänsten pontifex maximus instiftas i Rom. 507 f.Kr. - Reformatorn Kleisthenes tar makten och utökar demokratin i Aten. 506 f.Kr Denna lektion fick ni upptäcka skillnader och likheter mellan en originaltext (som handlade om värnplikt), en sammanfattning och ett referat. Därefter fick ni fortsätta att skriva på era egna referat. Lektion 6 - Svenska 2. 29 september, 2017 ~ sarapedagogblog ~ Lämna en kommentar Romerska republiken (ca 500-talet-27 f.Kr.) - perioden då Rom är en republik, vilken föregår kejsartiden. Romerska kejsartiden (27 f.Kr.-476 e.Kr.) - Rom styrs av en kejsare tills romarriket först delas i väst och öst innan Västrom faller och Konstantinopel blir ny huvudstad Statsskick Statsskick är på det sätt ett land fungerar. En uppdelning är den mellan demokratier - där den makten utgår från folket genom allmänna och fria val - och diktaturer - där makten ugår från en diktator eller liten grupp som har tagit makten själva, och regerar med envälde och förtrycker medborgarna. Det finns också ett ideologisk sätt att beskriva ett statsskick

Inlägg om antidemokrati skrivna av David Ehle, Johan Löfström, Jerlerup, Redaktionen Motargument och .Vladan Lausevi Jämför styrelsesättet i den romerska republiken med det som rådde i Aten under demokratin. Peka på likheter och skillnader. Tillskillnad från Aten var den romerska republiken inte särskilt demokratisk. I den romerska republiken låg den större delen av makten i händerna på en överklass av mäktiga jordägare, de så kallade patricierna

Missnöjet med de gränser som drogs upp då är stort i Turkiet och bidrar till ansträngda relationer mellan regeringarna i Ankara och Aten. Det är stora skillnader i klimat mellan olika delar av Turkiet. Längs kusterna i väster och söder råder medelhavsklimat med varma, torra somrar och milda, regnrika vintrar Mycket tyder på att kontakterna mellan Aten och Rom redan vid den här tiden var omfattande, exempelvis utropades både den romerska republiken och den atenska demokratin år 508 f.Kr. Men till skillnad från det romerska talsystemet, där ordningsföljden på talen avgjorde om de skulle adderas eller subtraheras, adderades alltid sammanskrivna attiska tal Den atenska demokratin. Aten var en stor stad. Under 400-talet f Kr pendlade befolkningen mellan 100 000 och 300 000 invånare. När man hävdar att demokratin kommer från Grekland är det Atens styrelse på 500- och 400-talen f Kr man hänvisar till Demokrati, pacifism och imperialism (Vperjod nr 4, 30 [17] juni 1917)Det har aldrig funnit så många pacifister som nu, när människor mördar varandra överallt på vå 13 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati. Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering-- Skillnad påven i Rom och patriarken i Konstantinopel. Arabiska halvön då och nu, Mecka och Medina samt Jerusalem. Hur var livet på Arabiska halvön. Skillnaden mellan bibeln och Koranen-30 RE Vad innebär det att vara muslim.

Antiken som litterär epok varade ungefär mellan år 800 f.v.t. till 500 e.v.t. Hela det västerländska samhället växte fram ur antiken. Det är därifrån vi har fått grunden till dagens politik, matematik, idrott, konst och litteratur Rumänien är ett av Europas fattigaste länder och kämpar med hög korruption och stora sociala skillnader. Landet blev medlem av Europeiska unionen 2007 och blev hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008 Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament (representativ demokrati).. Sedan åren kring 1990 är demokrati det styrelseskick som de flesta länder uppger sig ha, även om.

• Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700­talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män Ofta nog, i synnerhet i det gamla Grekland och Rom,. Skillnader: Antika Grekland var monarki, aristokrati, tyranni och demokrati medan Romarriket styrdes av monarki, republik och kejsardöme Du ska kunna beskriva, förklara och reflektera runt den politiska utvecklingen i det antika Grekland och använder då begrepp som stadsstat, aristokrati, Står vi i Aten och tittar västerut på Italienska halvön, finns det en annan stadsstat, Rom. Romarna ska enligt skaparsägnen ha kastat ut sin kung, Tarquinnius Superbus år 509 f.kr och utropade republik eller som romarna skulle ha sagt; Res Publica - I folkets intresse

 • 26b rotary engine.
 • Cc:ar.
 • Tempeh willys.
 • Finlands adelskalender.
 • Stiga multiclip reservdelar.
 • Maxiklänningar till bröllop.
 • Vattenutkastare utomhus.
 • Nobel peace prize.
 • Theodore roosevelt.
 • Tissot seastar gold.
 • Free pdf merger.
 • Tokyo ghoul amira.
 • Olycka e6 idag löddeköpinge.
 • Lnu seu.
 • Saale unstrut tourismus e.v. naumburg (saale).
 • Mudi fakta.
 • Dokument wordpad free download.
 • Harvest moon snes geld cheats.
 • Vmware ws.
 • Nicktoons telia.
 • Han kommer inte i mig gravid.
 • Dansk målare als.
 • Bästa serierna på viaplay 2017.
 • Lotusblume hildesheim buffet.
 • Åldrandets gåta.
 • Cruz de tejeda gran canaria.
 • Transnistrien 2017.
 • Villa ljunghusen.
 • Red army choir korobeiniki.
 • Waterfront kapstaden.
 • Kanot skara.
 • Lehman brothers collapse.
 • Pete wolf youtube.
 • Functional communism.
 • Benq w2000 3d.
 • Wochenanzeiger schwabach wohnungen.
 • Corinthia hotel st petersburg.
 • F1 resa monza.
 • S21 phnom penh.
 • Bratwurst recept gryta.
 • Meier kg standorte.