Home

Parisavtalet fn

Vad är Parisavtalet - enkelt förklarat om FN:s klimatavta

Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som antogs 2015. Det tog fyra år att förhandla fram avtalet - och alla världens länder har inte skrivit på. Trots det är Parisavtalet en viktig pusselbit i kampen mot klimatförändringarna. Här är svar på några av de vanligaste frågorna Parisavtalet är kopplat till FN:s klimatkonvention UNFCCC, en global konvention om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Avtalet beslutades i samband med klimatkonferensen (COP21) i Paris i december 2015, därav namnet. Avtalet trädde formellt i kraft i november 2016 Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser Temperaturen på jorden kommer stiga med 3,2 grader under vårt århundrade - även om alla länder följer Parisavtalet. Det skriver FN i en ny rapport. - Vårt kollektiva misslyckande att i god tid och kraftigt agera mot klimatförändringen innebär att vi nu måste kapa kraftigt i utsläppen, säger Inger Andersen, chef för FN:s klimatorgan, till DN

Vad är Parisavtalet? - Naturvårdsverke

 1. Vid FN:s klimatkonferens COP 23 i Bonn inriktar sig EU på att göra framsteg med genomförandet av Parisavtalet och utarbeta balanserade riktlinjer som ska få det globala klimatavtalet att fungera effektivt. Rådets slutsatser om Parisavtalet och förberedelserna inför UNFCCC-möten
 2. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon talar vid ett sido- event under COP21, FN:s klimattoppmöte i Paris 2015. Nytt hopp för världen med Parisavtalet Foto: FN/Rick Bajornas I slutet av 1980-talet började klimatfrågan dyka upp på allt fler politiska agendor. 1988 sponsrade FN en klimatkonferens i Toronto, och FN:s generalförsamlin
 3. 6. Parisavtalet är ju bara ett av många avtal. EU har egna löften, och Sverige har nationella klimatmål. Hur hänger alla löften ihop? Alla länder som står bakom Parisavtalet måste lämna in nationella klimatplaner till FN. De nationella planerna beskriver hur just det landet tänker bidra till att uppfylla avtalets mål

Parisavtalet - Naturvårdsverke

 1. Parisavtalet i korthet. I slutskedet av COP21, den 12 december 2015, klubbades Parisavtalet. Avtalet bygger på FN:s Ramkonvention om klimatförändringar och förtydligar hur den framtida globala klimatregimen ska fungera. Redan ett år efter att avtalet antogs vann det laga kraft
 2. ister för högre utbildning och forskning, i ett digitalt event som anordnas av FN:s miljöprogram (UNEP). Matilda Ernkrans kommer att medverka i ett panelsamtal om vad universitet och högskolor kan göra för att möta klimatförändringarna.
 3. Globalis / Om FN / Avtal / Miljø og klima / Parisavtalet Senast uppdaterat: 30.10.2016 På klimattoppmötet i Paris enades världens länder om ett historiskt klimatavtal som ska gälla från år 2020

FN: Parisavtalet är inte lösningen på klimatförändringarn

 1. FN:s årliga klimatrapport slår hål på optimismen för Parisavtalet. Avtalet hindrar inte den globala uppvärmningen från att nå farliga nivåer - fler kraftiga nedskärningar i.
 2. Förenta nationernas klimatkonferens 2015 (COP21) ägde rum mellan den 30 november och 12 december 2015 i Paris, Frankrike [1] och var den största samlingen av världsledare någonsin. [2] Mötet hålls årligen mellan parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC, eller klimatkonventionen) och detta var det 21:a i ordningen
 3. Parisavtalet - FN:s ramkonvention om klimatförändringar Klimatavtalet från Paris är det första övergripande och globala klimatavtal som är rättsligt bindande. Det undertecknades den 22 april 2016 och ratificerades av Europeiska unionen den 5 oktober samma år
 4. På hemsidan för FN:s klimatkonvention UNFCCC ligger nu ett uttalande som även undertecknats av Chile, Frankrike, Italien och Storbritannien. I det gemensamma uttalandet heter det bland annat: Den 12 december firar vi femårsdagen av Parisavtalet. Vi måste se till att det genomförs i sin helhet
 5. ska avskogningen och föroreningarna
 6. Vinner Trump kommer USA att fortsätta stå utanför själva Parisavtalet, men landet är fortfarande med i FN:s klimatkonvention. Inom konventionen styrs en del av klimatarbetet så USA är inte.
 7. istrationen i USA har dock formellt meddelat FN:s generalsekreterare att de ämnar lämna Parisavtalet så fort de får möjlighet att begära utträde (hösten 2019, varpå det tar ett år för ansökan att vinna laga kraft) såvida de inte kan omförhandla avtalet till USA:s fördel

USA har formellt meddelat FN att landet har för avsikt att lämna Parisavtalet som ingicks vid den internationella klimatkonferensen 2015, rapporterar AFP och R, den senare med hänvisning till en tjänsteman på det amerikanska utrikesdepartementet FN:s ramkonvention UNFCCC och principen om gemensamt men olika ansvar Parisavtalet - ett nytt globalt klimatavtal Klimatrollspelets huvudfrågor Rekommenderad läsning Länktips LÄNDER Australien Bangladesh Bolivia Brasilien EU - Europeiska Unionen Indien Japan Kina Maldiverna/AOSI

Parisavtalet om klimatförändringar - Consiliu

Nu granskas president Trumps argument för att lämna klimatavtalet. Trump hävdade att USA missgynnas av avtalet och beskyllde andra länder för att inte bidra med pengar till den gröna. FN:s klimatkonvention anordnar tillfälle för fortsatta förhandlingar om Parisavtalet, 23 november-4 december. Parisavtalets femårsdag Den 12 december fyller Parisavtalet fem år FN:s klimatpanel IPCC visar i en rapport från 2018 att läget för klimatet är akut. Om den globala uppvärmningen begränsas till 2 grader kommer följderna bli katastrofala, men än går det att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Nu gäller det att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt genom att minska utsläppen av växthusgaser radikalt USA har nu lämnat Parisavtalet, det globala klimatavtal som syftar till att begränsa effekterna av den globala uppvärmningen. Utträdet var väntat, men har mötts av starka reaktioner från.

Parisavtalet menar att vi måste halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader, FN:s klimatpanel har gjort vetenskapsbaserade scenarier för hur mycket utsläppen av växthusgaser måste minska för att vi ska begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader FN: Nuvarande klimatåtgärder är inte tillräckliga Företrädare för fossila bränslen anklagas för att motarbeta Parisavtalet Nästa vecka ska företrädare för världens länder åter igen träffas för att gå igenom Parisavtalet och sätta upp faktiska riktlinjer för hur åtgärderna ska genomföras

Den svenska chefsförhandlaren i FN:s klimatförhandlingar Mattias Frumerie ser fram emot USA:s återinträde i Parisavtalet. Han hoppas att landet de inte bara kommer med igen, utan också tillför ny energi i Parisprocessen PARISAVTALET Liksom Kyotoprotokollet är Parisavtalet kopplat till klimatkonventionen, UNFCCC, som är ett internationellt avtal under FN. Av de 197 länderna som är parter till konventionen har 194 skrivit under Parisavtalet. Hittills (maj 2019) har 185 av dessa ratificerat avtalet och därmed blivit parter till det. Några av de viktigaste punkterna i avtalet är: Hålla den globala. FN-kontroll av världsekonomin. Avtalet innebär att länderna skall redovisa sina planer, sätta upp mål och kontrollstationer för att kolla hur väl målen uppfylls. Det skall redovisas vid givna tidpunkter. Allt är ett stort steg mot en FN-kontroll av världsekonomin. Vi kommer inte att kunna uppfylla målen till 2025 SvD guidar: Här är det viktigaste i Parisavtalet Världens miljöministrar firade efter att ha antagit det första riktigt globala klimatavtalet. Inget av de 195 länderna blockerade beslutet på FN:s klimatmöte i Paris Parisavtalet ersätter Kyotoprotokollet - ett avtal som tog hela sju år att innan det nådde samma förutsättningar och kunde godkännas. I Honduranska samhällen arbetar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillsammans med lokala kvinnor för att installera och underhålla solceller och därmed tillgodose behovet av ren energi

Vad kostar detta då Sverige i pengar, om vi ska bidra fullt ut till den utvecklingsfond på 100 miljarder dollar årligen, som Parisavtalet kräver? USAs andel skulle varit 41 miljarder dollar. President Trump verkar inte ha gillat den potentiella utgiften. Sveriges andel skulle bli 1,2 miljarder dollar eller ca 11 miljarder kronor - varje år 2015 - Parisavtalet. Mot alla odds kommer världens länder 2015 överens om de 17 globala målen för hållbar utveckling och klimatavtalet i Paris. 2018 - På FN:s klimatmöte i polska Katowice i december håller Greta Thunberg ett av sina första uppmärksammade tal I dag, tisdag 13 oktober, deltar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett digitalt event som anordnas av FN:s miljöprogram (UNEP). Matilda Ernkrans kommer att medverka i ett panelsamtal om vad universitet och högskolor kan göra för att möta klimatförändringarna och främja en hållbar utveckling

Vad är Parisavtalet? Naturskyddsföreninge

Nästa vecka ska företrädare för världens länder åter igen träffas för att gå igenom Parisavtalet och sätta upp faktiska riktlinjer för hur åtgärderna ska genomföras. Men de åtgärder som diskuterats är inte tillräckliga för att stävja uppvärmningen. Det skriver FN i en ny rapport. Om vi endast gör det som står i de förslag som hitintills tagit fram kommer vi ändå att. FN: Snart för sent att nå klimatmålen. Parisavtalet gäller alla länder men mest ansvar läggs på de rikaste länderna, som måste stötta fattigare länder i deras hållbara utveckling USA har nu officiellt begärt att lämna Parisavtalet om klimatförändringar. Utrikesminister Mike Pompeo uppger att USA meddelat FN om beslutet Parisavtalet håller snabbt på att glida oss ur händerna. Många, som exempelvis FN, menar därför att vi borde använda pengarna för att stimulera hållbara branscher, och tillåta de ohållbara att tyna bort av sig själva

FN:s Principles for Responsible Banking, PRB, har lanserat sina grundläggande principer för ansvarsfull bankverksamhet, efter en sex månader lång konsultationsprocess.Initiativet presenterades i oktober 2018 av Unep Fi tillsammans med 28 banker, däribland Nordea - Vår analys är den första som med utgångspunkt i Parisavtalet och den senaste forskningen från FN:s klimatpanel kvantifierar de utsläppsminskningar som krävs inom Sverige, Storbritannien. USA har tagit det första formella steget från Parisavtalet. Amerikanerna har meddelat FN sin avsikt att lämna det internationella klimatavtalet och blir den enda nationen som står utanför. TT Vad är Parisavtalet - enkelt förklarat om FN:s klimatavtal tisdag den 15 oktober 11:36. Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som antogs 2015.Det tog fyra år att förhandla fram avtalet - och alla världens länder har inte skrivit på.Trots det är Parisavtalet en viktig pusselbit i kampen mot klimatförändringarna.Här är svar på några av de vanligaste frågorna

Avtalen: Ramkonventionen, Kyotoprotokollet och Parisavtalet

Lomborgs beräkningar (en studie vid amerikanska MIT har kommit fram till liknande slutsatser) visar att åtagandena i Parisavtalet når upp till endast en procent av det tvågradersmål som FN:s klimatpanel satt upp som ett krav för att hålla temperaturökningen i schack. Avtalet tar oss alltså bara en hundradel på vägen mot detta mål, och detta till en närmast ofattbar kostnad Parisavtalet (the Paris Agreement/Paris climate accord på engelska) är det avtal som förhandlades fram under FN:s klimatkonferens i Paris december 2015 mellan medlemsländerna i United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Hoppet att globala FN-beslut uppifrån ska rädda världen grusades redan för tio år sedan i Köpenhamn. Parisavtalet, där världens länder själva bestämmer sina åtaganden, är i själva verket ett resultat av detta. 2019 är den här sanningen än mer relevant USA inleder nu som väntat sitt utträde ur Parisavtalet. sina väljare ett utträde ur klimatavtalet var det först igår möjligt för USA att inleda den processen enligt FN:s regler Förhandlingarna vid FN:s klimatmöte i Bonn kärvar. Bland annat kräver en grupp länder med Kina i spetsen särskilda regler kring sina utsläpp. Å andra sidan anklagar Kina de rika länderna för att svika Parisavtalet genom att försöka omförhandla villkoren för olika finansieringslösningar som den Gröna klimatfonden

Parisavtalet är utformat så att de rika länderna får betala uppemot 30.000 miljarder kronor under 30 år medan ett antal stora länder, likt Kina, inte behöver göra mycket alls. Det är 26 länder av 200 som ska betala. Staffan menar att Parisavtalet innebär ett stort kliv mot en globalistisk kontroll av världsekonomin 3-14 december: FN:s klimattoppmöte i Katowice, siktar på att färdigställa reglerna för hur Parisavtalet ska implementeras. Tyskland på efterkälken Framsteg är vad FN:s klimatprocess skulle behöva med tanke på att ambitionsnivån halkat efter på sistone Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C och sträva efter att begränsa den ytterligare ner till högst 1,5°C för att undvika att klimatförändringarna får katastrofala konsekvenser. Avtalet har undertecknats av 194 länder, samt av EU

Parisavtalet - Regeringen

Parisavtalet ska bekämpa klimatkrisen. 2015 slöts ett historiskt avtal i Paris där världens länder kom överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Avtalet trädde i kraft i november 2016 Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras - och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade action-spår ska presenteras

Mannen bakom Parisavtalet: klimatförändringen är en

Världen är samlad för att enas om Parisavtalets regelbok vid FN:s årliga klimatmöte. Just nu träffas världens länder i Katowice, Polen, för FN:s årliga klimatmöte COP24. Under mötet väntas länderna fatta beslut om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet Kan vi klara Parisavtalet? Finns det fortfarande en chans att klara Parisavtalet, och vad krävs för det?Parisavtalet antogs gemensamt av världens länder 2015. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med en strävan begränsa den till 1,5 grader FN och Storbritannien meddelade igår att ett toppmöte om klimatambition kommer att hållas på femårsdagen för Parisavtalet den 12 december. COP26 FN:s klimatkonferens som äger rum i Glasgow i november har skjutits upp på grund av COVID-19. Femårsdagen av Parisavtalet den 12 december 2020, som kommer att samla ledare från regeringar, näringsliv och det civila [ USA USA USA har tagit det första formella steget från Parisavtalet.Amerikanerna har meddelat FN sin avsikt att lämna det internationella klimatavtalet och blir den enda nationen som står utanför Parisavtalet. Parisavtalet, som är ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal, År 2015 antog FN Agenda 2030 för hållbar utveckling. Syftet med Agenda 2030 är att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla

Betydelsefullt för Parisavtalet var att FN:s klimatpanel, IPCC, hade accepterat klimatscenariot RCP2.6, det scenario som visar att ekonomisk tillväxt är möjlig genom att energianvändningen. När FN:s klimattoppmöte inleds riktas blickarna mot USA - ett land som nu producerar mer förnybar energi än kolkraft. Detta trots president Trumps välsignelser över kolgruvor. Åtminstone var USA:s ledare ärlig med sitt politiska spel när han valde att dra sig ur Parisavtalet Inlägg om Parisavtalet skrivna av Tommy Hansson. Tommy Hanssons Blogg. Redan 1972 hävdade Maurice Strong, en kanadensisk affärsman och diplomat som var biträdande generalsekreterare i FN, att vi har tio år på oss att hejda katastrofen

USA har tagit det första formella steget från Parisavtalet. Amerikanerna har meddelat FN sin avsikt att lämna det internationella klimatavtalet och blir den enda nationen som står utanför. Att USA formellt meddelar FN att man ska lämna avtalet startar en process där landet har gjort det om ett års tid Från Stockholmskonferensen till Parisavtalet är en rapport författad av Lars-Göran Engfeldt, senior rådgivare till Global Utmaning och tidigare Miljöambassadör och chef för FN-avdelningen på Utrikesdepartementet. I denna text beskriver han den process som följde då miljöfrågan för första gången fördes upp på FN:s dagordning efter ett svenskt initiativ år 1968. Detta ledde. År 2020 skulle bli en vändpunkt i det globala klimatarbetet. Lagom till FN:s stora klimatmöte COP26 i Glasgow, som skulle starta i veckan, väntades världens länder presentera skärpta klimatlöften för att kunna nå målen i Parisavtalet och hejda den globala uppvärmningen Den 2-13 december pågår FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid, som hastigt tog över värdskapet när Santiago i Chile backade ur på grund av oroligheter i landet. Runt 25000 deltagare från. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras - och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade action-spår ska presenteras. Både.

Resolutionen antogs och har nu burit frukt i form av bland annat Parisavtalet. Sverige fick som en konsekvens därav arrangera FN:s första miljökonferens 1972 i Stockholm. Konferensen satte igång en lång process, vilken ännu inte är slut. Parisavtalet är en milstolpe på vägen, men fortfarande finns klimathotet kvar. Medvetenheten. Söndagen den 22 september: Ett antal fördjupande möten om de nio spår som FN vill att världssamfundet anammar för att det globala Parisavtalet om klimatet ska kunna fenomföras. Mötena. Senast 2020 behöver alla länder enligt Parisavtalet lämna in nya eller uppdaterade nationella klimatåtaganden. Därför ansåg miljörörelsen på plats att klimatmötet i Polen behövde resultera i ett löfte om att höja ambitionsnivån i ländernas nationella åtaganden i linje med FN:s klimatpanels slutsatser. Detta levererades inte

Parisavtalet - Globali

STOCKHOLM (Direkt) USA lämnade på fredagen ett formellt meddelade till FN om landets avsikt att träda ut ur Parisavtalet. Det rapporterar Bloomberg First Word. President Donald Trump sade att han öppen för att återinträda i avtalet under bättre villkor. Donald Trump uttalade sig tidigare i år om att Parisavtalet gynnar andr Parisavtalet eller Parisfreden var ett fredsfördrag mellan USA och Storbritannien som undertecknades i Paris den 3 september 1783, varigenom Storbritannien slutligen erkände USA. [1] Samma dag undertecknade Storbritannien ett fredsfördrag med de amerikanska bundsförvanterna Spanien och Frankrike i Versailles. [2] Amerikanskt sändebud var Benjamin Franklin Parisavtalet har kallats världens dyraste avtal men kommer endast sänka den globala temperaturen med en tjugondels grad enligt forskaren dr Björn Lomborg. planerar att Sverige ska betala mellan 12 och 20 miljarder kr per år till en klimatfond som administreras av FN Liksom Kyotoprotokollet är Parisavtalet kopplat till klimatkonventionen, UNFCCC. Jublande mötesledare på klimatmötet COP21 när Parisavtalet just beslutats. Det var på FN-mötet COP21 i Paris som världens i princip samtliga länder den 12 december 2015 kom överens om Parisavtalet Slutligen vill jag ge min personliga syn på Parisavtalet. Jag tycker att det är fantastiskt häftigt att det idag är 184 av 193 medlemsländer i FN som skrivit under Parisavtalet. Detta innebär att 184 av 195 självständiga stater i världen erkänner klimatförändringen och temperaturhöjningen som en reellt problem som vi måste göra något åt

På FN-toppmötet i Polen i december måste världen enas om hur Parisavtalet ska genomföras. Men efter ett år av förseningar och osämja är förutsättningarna osäkra. I Paris 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader - helst 1,5 grader - och vad som krävs för att klara det Hur kommer coronakrisen att påverka Parisavtalet, årets FN-konferens i Glasgow och andra FN-möten som blivit upjutna eller inställda? Länder som skrivit på Parisavtalet har åtagit sig att ta fram nya eller uppdaterade klimatplaner till 2020

Kolet förmörkar himlen över FN:s klimatmöte | GöteborgsFN är bra för alla – och särskilt för Sverige | GlobalportalenGreta träffar FN:s ledare på klimatmöte | MiniBladet KKurirenRegelboken: Ökat fokus på klimatanpassningKD: Bygg ut kärnkraften för grönare Sverige | Aftonbladet

FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. FN:s ramkonvention om klimatförändringar (klimatkonventionen), UNFCCC, har som mål att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Konventionen trädde i kraft 1994 och 197 länder ingår På FN-toppmötet i New York i september 2019 om ökade klimatambitioner, presenterades en rad nya initiativ från ickestatliga aktörer (städer, företag och investerare) städer och företag i USA arbetar i linje med Parisavtalet och WWFs initiativ där företag respektive städer sätter vetenskapliga mål i linje med Parisavtalet. USA meddelar FN: Ska lämna Parisavtalet Världsledarna enades om klimatavtalet 2015. Här står Frankrikes tidigare president Francois Hollande och utrikesminister Laurent Fabius med FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-Moon och den tidigare ordföranden för FN:s klimatorgan UNFCCC, Christiana Figueres Livsmedelsprogrammet WFP ger FN dubbel anledning att fira sitt 75-årsjubileum. - Det behövs i dessa tider, då USA har dragit sig ur Parisavtalet och Världshälsoorganisationen WHO FN är och blir vad medlemsstaterna gör det till och då måste man avvisa USA:s nuvarande hållning, där Donald Trump i sitt tal i FN poängterade vikten av att framtiden måste tillhöra patrioterna och inte globalisterna och i konsekvens med detta har USA klivit av Parisavtalet gällande klimatet, lämnat UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, lämnat FN-rådet.

 • Shaping jeans.
 • Grafritare miniräknare.
 • Hosor på 1500 talet.
 • Amsterdam red light district.
 • Åh stiftsgård konfirmation 2017.
 • Kletterhalle erfurt für kinder.
 • Dragonball z piccolo.
 • Få bort nagellim.
 • Youtube muzika indila.
 • Bestes pina colada rezept.
 • Can picafort marknad.
 • Volksbank raiffeisenbank aktie.
 • Kostokondrit.
 • Adventskonsert i åbo domkyrka.
 • Trampolinhalle oberhausen öffnungszeiten.
 • Vårdcentralen nyhälsan nässjö.
 • Baugenossenschaft aichach.
 • Vilse i skogen bok.
 • Miab städ linköping.
 • Vattenreservoar.
 • Chinese wall.
 • Storyboard vorlage unterricht.
 • Normandie landstigning.
 • Digitalt museum gävleborg.
 • Stückwerk wuppertal.
 • Ziel abnehmen.
 • Tanzschule eichler kurse.
 • Gjort en dålig intervju.
 • Stavar alpint.
 • Trans < siberian railway.
 • Ариана гранде филми и телевизионни предавания.
 • Bestes pina colada rezept.
 • Dragon ball super 7 universe team.
 • Kvassia biverkningar.
 • Fort myers beach apartments.
 • Namnlagen 2017.
 • Britax römer prisjakt.
 • Train ticket price from gatwick to london.
 • Hilleberg anjan2.
 • När kommer lönen kommunal.
 • Lenovo yoga 910 review.