Home

Skolverket nationella prov gymnasiet

Skolverket: Sport att sprida proven | SvD

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella prov finns också i gymnasiet, komvux på gymnasial nivå och svenska för invandrare, sfi

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen. Nationella provens konstruktion. Nationella prov konstrueras av flera av landets universitet och högskolor och är väl utprövade av lärare och elever Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin, meddelade Skolverket på måndagseftermiddagen Gamla nationell prov i sameskolan. Gamla nationella prov i specialskolan. Gamla nationella prov i gymnasieskolan. Gamla nationella prov i svenska för invandrare (sfi) Gamla nationella prov i komvux på gymnasial nivå. Gamla nationella prov i dansarutbildningen (samma exempelprov som i grundskolan) Sekretess på nationella prov. På följande. Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida visar vi exempel på texter och provuppgifter samt på elevlösningar med kommentarer. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi inte att kunna visa hela prov. Delprov A: skriftlig framställnin

Nationella prov i gymnasieskolan - Skolverket

Engelska 5 - Gymnasiet Undermeny för Engelska 5 - Gymnasiet. Nationellt prov, Engelska 5. Exempel på uppgiftstyper, Engelska 5. Här finns information om det nationella provet i Engelska 6 för gymnasieskolan och kommunal Till stöd för lärares bedömning har projektet Nafs på uppdrag av och i samarbete med Skolverket tagit fram. De nationella proven ska genomföras som vanligt igen nu, men vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven

Det nationella provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 består av uppgifter som på olika sätt är kopplade till ett tema. På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer Beställning av nationella prov: Rektorn ansvarar för att beställa samtliga nationella prov. Detta gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. Information om beställning och inloggningsuppgifter har skickats till rektorn i separat brev. Efter inloggningen finns information under hjälpfunktionen om hur beställningen ska gå till Inom projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs) utvecklas på uppdrag av och i samarbete med Skolverket de nationella prov och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska som används i den svenska skolan. Materialen tas fram i nära samarbete med stora grupper av lärare, elever och forskare och bygger på ett antal grundläggande. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Kursprov i historia 1b vt 2015: 2015-10-16: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia Coronaviruset har gjort att skolor stänger och allt mer undervisning ska bedrivas på distans. Nu har också Skolverket bestämt sig för att ställa in samtliga nationella prov i grund- och gymnasieskolan under våren 2020. Här är svar på frågorna om vad som händer nu

Skolverket

Här samlar vi gamla nationella prov och lösningar till grundskolan och gymnasiets matematik. Du hittar både videolektioner och proven i sin helhet. Navigering: Videolektioner med nationella prov Gamla nationella prov grundskolan (årskurs 3, 6 och 9) Gamla nationella prov Matte 1 (1a, 1b, 1c) Gamla nationella prov Matte 2 (2a, 2b, 2c) Gamla nationella prov Matte 3 (3b, 3c) Gamla nationella. Projektet Nationella prov i främmande språk - Nafs. Information om projektet Nafs Undermeny för Information om projektet Nafs. Gemensamma principer. Engelska 7 - Gymnasiet Bedömningsstöd för Engelska 7 i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Engelsk Exempelproven innehåller uppgifter som inte längre omfattas av sekretess från nationella prov för kurs A och matematik 1. Uppgifterna har satts samman till exempel på prov. Längst ner på sidan finns länk till Umeå universitet och de tidigare kursproven för matematik 2-4

I diskussionens fortsättning, hoppas vi att Skolverket snart ändrar sina riktlinjer i frågan så att alla elever får de anpassningar de behöver på nationella prov, liksom på andra prov. Se filmen från Dysleximässan 2018 om rättsutredningen kring nationella prov och dyslexi. Läs mer om rättsutredningen och nationella proven Nationellt prov i Engelska 6 Här finns information om det nationella provet i Engelska 6 för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning, bland annat om provets syfte, bedömning, de olika delproven, lärarmaterial, inskickning av lärarenkät och inrapportering av provresultat Nationella prov är prov utfärdade av Skolverket till stöd för likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning i Sverige. Nationella prov infördes 1997 i åk 9 [1]; tidigare kallades proven centrala prov och standardprov. [2] Nationella prov utförs i åk 3, 6 och 9 samt på gymnasiet, i ämnena svenska, engelska och matematik, samt, i åk 9, i SO, NO och moderna språk På denna sida återfinns de prov som inte kommer att återanvändas. Kurs 2a. 2a vt15 del B - D* 2a vt14 del B - D. 2a ht13 del B - D. 2a vt13 del B - D + Muntlig del. 2a ht12 del B - D + Muntlig del *Provet kommer inte att återanvändas enligt beslut från Skolverket Dnr:6.2.1 2014:1173. Kurs 2b. 2b vt15 del B - D* 2b vt14 del B - D. 2b ht13.

Skolverket vill dock understryka att proven bör användas, vilket innebär en stark rekommendation. Provmaterialet omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § och skall förvaras under betryggande former såväl före som efter provtillfället. Eleverna får därför inte behålla sina prov efter genomgång Genomföra nationella prov med dator Från och med hösten 2018 är delar av skrivproven för årskurs 9 och gymnasiet/vuxenutbildningen obligatoriska att genomföra digitalt. Dessa delar av skrivproven är obligatoriska att genomföra digitalt Inom engelsk och amerikansk forskning har en stark kritik utvecklats i förhållande till nationella test, så kallad high-stakestests. Man diskuterar också hur den politiska styrningen av skolan kan stärkas via nationella prov och test - På gymnasiet får en elev som går på högskoleförberedenade program någonstans mellan 20 och 30 betyg i sitt slutbetyg. Det är fortfarande så att den stora majoriteten av betyg sätts utan stöd av nationella prov. Vi måste, med eller utan nationella prov, ge mycket stöd till lärarnas betygssättning, säger ministern De nationella proven i gymnasiet och på komvux ska genomföras som vanligt igen nu, men vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven

På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från gamla prov som inte längre omfattas av sekretess I maj 2018 varnade Skolverket för att nationella provet i matematik 1 spridits på nätet. Då rekommenderades rektorer att i stället använda sig av ett ersättningsprov som skickades ut till skolorna flera år tidigare. Under 2018 fanns även nationella prov till försäljning via sociala medier

Nationella prov - Skolverket

Alla nationella prov i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin. Det bekräftar Skolverket på Folkhälsomyndighetens presskonferens. - Det är ett beslut. Beställning av Nationella prov Detta system kräver att din webbläsare har inställningen för JavaScript påslagen. Vänligen tala med din systemadministratör för mer information Eleven har rätt till individuell studieplan både i gymnasiet och vuxenutbildningen. Läs mer hos Skolverket. Individuell studieplan på Skolverkets webbplats. Förberedelser för proven Ett utmärkt sätt att förbereda sig för Nationella prov är att ta del av det omfattande material som finns på webbplatsen Mattecentrum ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (utan ljudfiler ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Demoprov 1 KEMI 1: 2018-09-07: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia

Gamla prov i gymnasieskolan - Skolverket

Skolverket: Alla nationella prov ställs in - DN

 1. , har Skolverket beslutat. Det är en svår tid för Sveriges elever, säger utbildnings
 2. Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni Nationella proven ställs in våren 2020 . Information till studenter och medarbetare om coronaviruset. Studenter och.
 3. Nationella prov stressar skolelever. 9 och i gymnasiet. Enligt Skolverket är de nationella proven bara en del av allt lärarna ska ta med när de sätter betyg
 4. ALLA PUBLICERADE UPPGIFTER . Uppgiftens namn Publicerat; Höra: Une Annonce: 2020-02-03: Höra: Un match de foo

Snart är det dags för nationella prov på gymnasiet. Har din skola koll på de regler och instruktioner som finns för att hantera proven säkert?.. Alla nationella prov i grund- och gymnasieskolan ställs in under våren med anledning av coronapandemin, har Skolverket beslutat. - Det är en svår tid för Sveriges elever, säger. Det stämmer att det är rektor som ansvarar för att beställa de nationella proven. Rektor för en skola med aktuell årskurs som ska göra provet är den person som har denna behörighet. Men då är det naturligtvis viktigt för Skolverket att ha ett uppdaterat register som visar vilka dessa skolor och rektorer är Det är många som deltar i arbetet med att konstruera ett nationellt prov. Till PRIM-gruppen finns särskilda referensgrupper knutna som arbetar med att konstruera uppgifter, att göra urval av uppgifter till proven samt att göra bedömningsanvisningar

Nationella prov och dyslexi De nationella proven i årskurs 3 och 6 utgör en speciell prövning för barn med läs- och skrivsvårigheter. Skolverket anser inte att eleverna ska få använda sina hjälpmedel när de gör provet som testar läsförståelsen Nationella prov gymnasieskolan: resultat Nästa publicering: Ingen planerad Statistiken visar uppnått genomsnittligt provbetyg, fördelat per höst- och vårtermin, kön, program, svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå hos elevernas föräldrar samt även procentuell fördelning per uppnått provbetyg De nationella proven skrivs av hundratusentals elever i årskurs 3, 6 och 9 samt i gymnasiet och komvux varje år. Proven ska fungera som stöd för likvärdig betygssättning över hela landet

Tidigare nationella prov i matematik för årskurs 3. De nationella proven i årskurs 3 är sekretessbelagda i 3 år. Här nedan hittar du ett par prov som inte längre omfattas av provsekretess. Dessa prov kan exempelvis lärare, elever eller vårdnadshavare bekanta sig med inför provtillfällen Nacka gymnasium rapporterade inte in resultat på obligatoriska nationella prov. Men Skolverket kontrollerar inte om de får in alla nationella provresultat för gymnasieskolan och Komvux Det finns 18 nationella program på gymnasiet som alla är tre år långa. Oberonede vilken skola du går på har alla nationella program samma innehåll i form av programgemensamma ämnen, valbara kurser, individuella val, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasiearbete Skolverket skärper reglerna för nationella prov Publicerad 6 april 2017 Efter fusket med de nationella proven stramar Skolverket upp reglerna kring hur proven ska hanteras

Gamla nationella prov - Skolverket

Skolverket nekar elever med dyslexi hjälpmedel vid nationella prov Uppdaterad 11 oktober 2019 Publicerad 11 oktober 2019 Hjälpmedel för en elev med dyslexi är viktiga verktyg för att. Nationella prov och bedömningsstöd Du är här: Nationella prov Ma 2-4 Inom projektet pågår ett arbete att, på uppdrag av Skolverket, utveckla nationella prov i matematik enligt de nya ämnesplanerna för GY 2011 för kurserna 2abc, 3bc samt 4 Under hela läsåret jobbar många lärare med nationella prov. Det kan leda till att det blir mer arbete än vanligt. Arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden. Lärarförbundet vill se en bred digitalisering som kan minska för- och efterarbete samtidigt som likvärdighet i bedömning stärks Vissa skolor är mer generösa med att låta elevernas betyg avvika från resultaten på nationella prov, visar SVT:s granskning. Friskolor på gymnasiet höjer betygen mer än kommunala, och. Skolverket svarar på frågor om nationella prov här, bland annat kan man läsa om vad som gäller för att undanta elever från NP. Lärare i grundskolans årskurs 3 och 6 ska använda sig av proven inför bedömning om eleven har uppnått målen

Exempel - Nationella prov i svenska och svenska som

 1. prov förvaras på ett sådant sätt att det säkerställs att Skolverket kan åter-använda provet under den tid som har föreskrivits. Bestämmelser om återanvändningstiden för ett prov finns i andra före-skrifter som meddelas av Skolverket 7 § Ett nationellt prov får inte överföras till digital provplattform eller andra digitala verktyg
 2. Gamla nationella prov: Fysik,Java applets och simuleringar i fysik och matematik anpassade för gymnasiekurserna. Här finns flera GeoGebra java applets för Ma A-D. Likheter och skillnader mellan naturvetenskap samhällsvetenskap och humaniora diskuteras
 3. Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek får utmärkelsen Årets skolbibliotek Priset, som består av äran, ett diplom samt ett författarbesök, delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen
 4. online-prov I den här sektionen kan du testa och utveckla din nivå i spanska med hjälp av olika prov. Tänk på att du lär dig jättemycket genom att göra om dem, så misströsta inte om det inte går vägen direkt
 5. Uppgifterna i de nationella proven i svenska har blivit mer omfångsrika över tid och lämnar ganska lite över till elevens egen tolkning av litteraturen. Det konstaterar Eva Nilson i sin avhandling Att skapa en läsare
 6. Här finns läroplaner, kompetensutveckling och annat stöd för dig som arbetar i grundskolan

Nationella prov ges för gymnasieskolan för kurs matematik 1a, matematik 1b och matematik 1c, samt för matematik 1b för kommunala vuxenutbildningen. Syftet med Nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning. Till varje termin konstrueras nya Nationella prov in och kontrollrätta prov. På våra respektive VFU-platser har vi hört lärare diskutera de nationella provens betydelse och olika åsikter har kommit fram. Enligt Skolverket (2009c) genomför i Sverige årligen ca 366elever nationella prov från årskurs 000 m fe till sista året i gymnasiet

Skolverket har valt ut 100 skolor i landet som ska delta i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Jämtlands gymnasium har valts ut bland över 6 000 skolor. Annons Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.Bilden är ett montage.Foto: T Nationella prov i svenska B på gymnasiet - En Pilotstudie - Standardized national test in Swedish language (B-level) som skolverket genomfört på uppdrag av regeringen. Eftersom rapporten i huvudsak behandlar synen på det nationella provet ur ett grundskoleperspektiv och eftersom vi båda utbildar oss till gymnasielärare,. Skolverket har ansvaret för alla nationella prov men proven konstrueras av olika universitet. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet. Elever och lärare har kommit med synpunkter och idéer och provuppgifterna har bearbetats och diskuterats ingående innan du får proven i din hand Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Med anledning av den senaste tidens utveckling avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren. Vårt beslutsunderlag har nu gått ut på snabbremiss och inom de närmaste dagarna kommer vi att fatta ett formellt beslut Alla nationella prov ska bli digitala, och proven ska väga tyngre vid betygsättning, om regeringen får som den vill. Skälen som anges är att motverka fusk, underlätta rättning och höja rättssäkerheten

Vårens nationella prov ställs in23.3.2020 14:00:00 CET | Pressmeddelande. Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Med anledning av den senaste tidens utveckling avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren På skolor runtom i landet hålls delprov i nationella provet för svenska i årskurs 9 under den kommande månaden - ett viktigt delmål för att bli antagen till önskat gymnasium. Provet säljs från ett låst Instagramkonto, enligt uppgifter från lärare och elever. - Det slår mot hundratusentals ungdomar som inte har föräldrar som kan betala 10 000 kronor, säger en lärare Skrivprov på digital enhet Digitala nationella prov som andraspråk i åk 9 grundskola, åk 10 specialskola, gymnasiet och vuxenutbildningen Obligatoriska för de ämnen, årskurser och skolformer som idag har nationella prov Mer info finns på Skolverket.se Digitalisering av de nationella prove

Engelska 6 - Gymnasiet Projektet Nationella prov i

Riksrevisionen skriver i rapporten att Skolverket saknade en systematisk process för riskhantering och att myndigheten inte utredde möjliga åtgärder i tillräcklig utsträckning när nationella prov började läcka i större omfattning. Bristerna i Skolverkets riskhantering blev tydligast under 2017 när rekordmånga prov spreds De nationella proven i gymnasiet garanterar inte likvärdig betygsättning. Det visar en studie från Skolverket. Kurserna i svenska, engelska och matematik utformas olika på olika program, och eleverna får inte samma möjlighet till högre betyg. Proven missgynnar också elever med annat modersmål än svenska och dem som inte går på studieinriktade pr..

UPPDATERING Februari 2014: Skolverket har bestämt sig för att Matteguiden inte får visa upp nationella prov längre. De säger att om vi publicerar gamla nationella prov här för att hjälpa gymnasieelever att lära sig matte så begår Matteguiden en olaglig handling Från och med i år ska uppsatsdelarna i engelska, svenska och svenska som andraspråk skrivas på dator. Det här gäller för nationella prov i årskurs 9, gymnasiet och komvux på gymnasial nivå Delar av tre nationella prov har under våren spritts i förväg på sociala medier. Med anledning av detta stramar Skolverket nu upp reglerna. Myndigheten konstaterar att alla skolor har en skyldighet att förvara och genomföra proven på ett sätt som omöjliggör fusk

Start - Nationella prov i svenska och svenska som

 1. Beställning av Nationella prov. Ange ditt användarnamn och lösenord. Användarnamn. Lösenord. Logga in.
 2. © Skolverket Formler till nationellt prov i matematik, kurs 1 PREFIX Beteckning T G M k h d c m µ n p Namn tera giga mega kilo hekto deci centi milli mikro nano pik
 3. Gamla nationella slutprov i Fysik 1 & Fysik 2 från den nationella provbanken. LÄS våra fyra bästa tips för hur DU lyckas med ditt kursprov i fysik 1 eller fysik 2!. Nationella prov eller ett kursprov avslutar oftast Fysik 2 och Fysik 1 kursen
 4. Enligt Skolverket om rättstavningshjälp (från hemsidan): Datum för Nationella Prov . NP för Gymnasiet: NP för grundskolan (åk 3, 6 och 9): Anpassa Nationella prov för elever med funktionsnedsättning Arkivering av Nationella prov Fördelar med digitala Nationella Prov
 5. Skolverket arbetar för fullt med att få till digitala nationella prov, DNP, ett projekt som ska vara infört till 2022. Att göra nationella proven digitala är en av de viktigaste uppgifterna som skolor har framför sig inom digitalisering. Det kommer att innebära en likvärdig hantering av proven i hela landet, eftersom de blir rättade av både externa och egna lärare
 6. Snart är det dags för nationella prov. Har din skola koll på de regler och instruktioner som finns för att hantera proven säkert?..
 7. Bildkälla: Skolverket. Gymnasiets nationella prov. Engelska 5 delprov C spreds i förväg. Bildkälla: Skolverket. Gymnasielevernas nationella prov i matematik drabbades allra hårdast

Nationella proven ställs in under våren Sverige 2020-03-23 15.11. De nationella prov som återstår i grund- och gymnasieskola ställs in under våren med anledning av coronapandemin, säger Skolverket till SvD Att alla nationella prov på gymnasiet ska rättas centralt, engelska och matematik på högstadiet och gymnasiet. Bakgrund: Skolverket och Skolinspektionen har under lång tid uppmärksammat problemet med s. k. glädjebetyg där skolor ger eleverna ett högre betyg jämfört med vad de har presterat på det nationella provet Informationshantering kring nationella prov i matematik på gymnasiet Gabriella David Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området Teknik och lärande Stockholm 2011 Huvudhandledare: Gunilla Olofsson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsäm-nenas didaktik, PRIM-gruppen, Stockholms Universitet

Nationella proven 2016 nu offentliga: Överlägsna resultatPojkar missgynnas allt mer i betygsättningen | Lärarnas

Logga in - Skolverket

Varje vårtermin skriver elever i årskurs 9 nationella prov i matematik, svenska och engelska. Eleverna får generellt bättre resultat i svenska och engelska än i matematik. Bäst resultat i årets prov uppnådde eleverna i svenska fysik. En av orsakerna som lyfts upp i rapporten är att eleverna kommer in i gymnasiet med försämrade förkunskaper (Skolverket, 2009e). För att förändra denna negativa trend har regeringen därför infört mål att uppnå och nationella prov i svenska och matematik i skolår 3 En likartad jämförelse mellan nationella prov och det förkunskapstest som ges vid Chalmers har tidigare gjorts i två studentuppsatser (Bratt 2004) och (Jingulescu 2004), där man också gör jämförelser med övningsuppgifterna i två av de vanligaste läromedlen för gymnasiet. Gymnasiets mål - de nationella prove

Projektet Nationella prov i främmande språk - Nafs

Prov & Material med flera uppgifter - Skolverket

Coronakaoset ställer in nationella proven - detta händer n

”Nationella proven tar orimligt mycket tid i anspråkGemensam rättning skärper förmågan | TidningengrundskolanSveriges supernanny är – en disputerad lärare | Lärarnas
 • Cmb logo.
 • Dagmamma helsingborg.
 • Factory bottrop speisekarte.
 • Mtb hjälm mips.
 • Förslag på skräckhistorier.
 • Bemanningsföretag malmö förskola.
 • Wie viel verdient bibis beauty palace.
 • Vampire diaries season 6 stream.
 • Free youtube downloader.
 • Literacy svenska.
 • Bygga bro över å.
 • Beslut om äldreboende.
 • Panda express puerto rico.
 • Ayad al saffar barn.
 • Sulforafan finns i.
 • Förfäder synonym.
 • Gräsrotsfinansiering fundraising.
 • Satellitbild jorden.
 • Vad är rättsprocess.
 • Hobby borrmaskin.
 • Gardasil socialstyrelsen.
 • Judas.
 • Jaybird x2 tillbehör.
 • Hur länge koka lax till bebis.
 • Infosite fälgar.
 • Softwareentwickler aufgaben.
 • Kampanjkod fritidsresor 2017.
 • Tumblr quotes deep.
 • Södra cell.
 • Botkyrka vklass.
 • Skoda kodiaq provkörning.
 • Noliamässan umeå.
 • Bemanningsföretag malmö förskola.
 • Kolloid plasma.
 • Hedon de dijk 2018.
 • Pontiac firebird cab.
 • Band från gotland.
 • Krampanfall hund orsaker.
 • Long beach california.
 • Normandie landstigning.
 • Handslip till skridskor.