Home

Hets mot folkgrupp domar

Första domen någonsin för hets på Spotify Expo

Två hakkors i titeln på en offentlig spellista ligger till grund för det första fallet av hets mot folkgrupp på Spotify som lett till en fällande dom. Genom strafföreläggande dömdes nyligen en 25-årig man till 40 dagsböter Antalet fällande domare för hets mot folkgrupp har ökat kraftigt de senaste åren i polisregion Öst. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som SVT Nyheter sammanställt Hets mot folkgrupp (i början även kallad Lex Åberg) är ett hatbrott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper.Brottet har detta namn i Sverige och Finland, men liknande lagstiftning finns i alla de skandinaviska länderna (exempelvis Danmarks och Norges rasismeparagraf) samt bland andra Tyskland, Frankrike.

Kraftig ökning av fällande domar för hets mot folkgrupp

 1. Ny statistik från Brottsförebyggande rådet visar att anmälningar för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp (HMF) allt oftare leder till fällande dom. Antalet fällande domar har ökat med över 500 procent mellan 2015 och 2019 i polisregion Öst, som består av Södermanland, Östergötland och Jönköpings län
 2. En man i 50-årsåldern döms till villkorlig dom och dagsböter för hets mot folkgrupp efter ett inlägg på Facebook där han uttryckte missaktning mot muslimer, skriver Vestmanlands Läns Tidning
 3. Domen handlar om det som skedde i Göteborg den 30 september 2017 under Bokmässan. Åtalet gällde två olika brott, våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp, och totalt stod 16 personer åtalade
 4. Hets mot folkgrupp som ett tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott. Rätten att ge ut och sprida tryckta skrifter och att i dem uttrycka tankar och åsikter regleras i tryckfrihetsförordningen I april 1996 (dvs. före Högsta domstolens dom i rättsfallet NJA 1996 s. 577).
 5. Fängelse för hets mot folkgrupp Sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp och ofredande. Så lyder domen mot en man som publicerat ett 20-tal inläg
 6. Fällande dom mot NMR-medlem fastställd i hovrätten. I mitten av juni kunde Avsnitt rapportera om att en medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) dömts för hets mot folkgrupp vid Göteborgs tingsrätt. Åtalet föranleddes av en anmälan från Juridikfronten och gällde en så kallad mem som en 34-årig kvinna hade laddat upp på Twitter
 7. 71-åring döms för hets mot folkgrupp - hämtades av polisen Publicerad 15 oktober 2020 kl 11.10. Lag & Rätt. En 71-årig man döms till villkorlig dom och dagsböter för ett Facebook-inlägg om koranen, uppger Dagens Juridik. Polisen åkte hem till mannen för att hämta honom

Bilderna lades ut under perioden december 2017 till oktober 2018. Falu tingsrätt skriver i sin dom att samtliga tre inlägg är att betrakta som hets mot folkgrupp av inte ringa grad. 33-åringen döms till villkorlig dom och dagsböter. Den dömda mannen har en bakgrund som aktivist i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen Hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § brottsbalken. Det förekommer i tre svårhetsgrader, ringa brott, brott av normalgraden, och grovt brott. För ringa brott är straffet böter, för brott av normalgraden är straffskalan mellan 14 dagars fängelse och 2 års fängelse, och för grovt brott ligger straffskalan mellan 6 månaders fängelse och 4 års fängelse

Hets mot folkgrupp. I Sverige är det ett brott att sprida hot eller missaktande meddelanden mot en viss folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning Hets mot folkgrupp - en tandlös lag. Lagen om hets mot folkgrupp tillkom 1948. Ett av syftena med införandet av lagen var att komma åt Einar Åbergs (1890-1970) spridning av antisemitiska flygblad, även till utlandet, och lagen kallades därför i början även Lex Åberg. Åberg var under krigsåren verksam i Sveriges Antijudiska Kampförbund

Frikännande dom i mål om hets mot folkgrupp Mål: B 592-19 . Ett inlägg på Sverigedemokraterna i Karlskronas Facebook-sida har inte ansetts straffbart som hets mot folkgrupp. En gruppledare för Sverigedemokratera i Karlskrona publicerade i november 2017 ett inlägg på partiets Facebooksida.. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Tina Mukka för hets mot folkgrupp 2018-10-07 enligt 16 kap. 8 § första stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019 och bestämmer påföljden till villkorlig dom och dagsböter 40 om 90 kr.-Pettersson läser slutet på tidningsartikeln nedan

459 åtal om hets mot folkgrupp – under ett år | Fria Tider

En tidigare friad 71-årig man döms nu av en oenig hovrätt för hets mot folkgrupp. Det är till skillnad från vad underinstansen funnit ställt utom rimligt tvivel att ingen annan kan ha använt mannens dator och publicerat inlägget hets mot folkgrupp har ökat kraftigt, liksom antalet lagförda personer. I ok-tober 2000 lade Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet fram sitt betänkande som bland annat rör förändringar i lagen om hets mot folk-grupp. Ett av kommitténs förslag är att hets mot homosexuella kriminalise-ras

Hets mot folkgrupp - Wikipedi

Kumlabo dömd för hets mot folkgrupp. En kvinna från Kumla har dömts för hets mot folkgrupp. Den 56-äriga kvinnan skrev i maj 2018 vid två tillfällen inlägg på sin öppna Facebook-sida bland annat att man borde skjuta somalier och personer från Afghanistan Alla de åtalade nazisterna frias från hets mot folkgrupp, enligt tingsrättens dom. En fällande dom på den åtalspunkten hade kunnat ändra tillämpningen av lagen. Advokaten Johanna Björkman säger i TV4:s sändning att rätten gjort en gedigen utredning av tyrrunan

459 åtal om hets mot folkgrupp - under ett år Publicerad 18 april 2019 kl 11.31. Inrikes. Närmare femhundra åtal gällande åsiktsbrottet hets mot folkgrupp gjordes i Sverige under 2018, uppger SVT Västerbotten. Att sådana som Näthatsgranskaren matar polisen med nya fall, hyllas av åklagare En person som såg texten gjorde en anmälan om hets mot folkgrupp och efter en polisutredning beslutade åklagare att åtala de båda kvinnorna bakom hemsidan. Den ena kvinnan vill inte svara på hur hon uppfattar artikeln, den andra säger att hon inte kan förstå att artikeln kan uppfattas som missaktning mot muslimer

En 91-årig man från Bromölla har dömts till villkorlig dom och 6 500 kronor i böter för hets mot folkgrupp. Detta efter att han skrivit grovt kränkande och nedlåtande saker om muslimer i. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Tina Mukka för hets mot folkgrupp 2018-10-07 enligt 16 kap. 8 § första stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019 och bestämmer påföljden till villkorlig dom och dagsböter 40 om 90 kr.-Pettersson läser slutet på tidningsartikeln nedan Efter att vi läst ett antal domar kan vi konstatera att det krävs mer än en busslast personer för att kallas offentligt (B2245-99) men det krävs inte mycket hets för en dom om uttalet sker offentligt, ibland kan det räcka med ett enda illa valt ord. Vi tar även med hets mot folkgrupp som uttryckts i verkliga livet eftersom det också är olagligt i text Epidemi av hets mot folkgrupp-domar över hela Europa. av Maria Celander. 14 mars 2018. så byggde hans dom endast på den bevisning vi fick höra i rätten. Han ansåg att deras ord och handlingar visade fientlighet mot muslimer och islam Med andra ord kan ett och samma yttrande vid två olika händelser få olika domar beroende på sitt sammanhang. Fall: Hets mot folkgrupp Åke Green fallet (friande dom). Man kan läsa om hela fallet om ni orkar här. Annars har jag gjort det: Tingsrätten dömde Å.G. för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB till fängelse en månad

Åsiktsbrottet hets mot folkgrupp leder allt oftare till

Hets mot folkgrupp är ett så kallat hatbrott som ursprungligen stiftades i den tidigare straffla- gen 11:7 tre år efter andra världskriget 1948. 2 Lagen har även kallats Lex Åberg eftersom den tillkom för att stoppa Einar Åbergs spridning av antijudiska flygblad. YTTRANDEFRIHET. Christina, 65, dömdes till tre månaders fängelse för hets mot folkgrupp i hovrätten. Det är mycket ovanligt att någon döms till fängelse för åsiktsbrott. - Jag känner inte till något annat fall, säger advokat Bertil Tengberg. Uttalandena uttrycker straffbar missaktning mot personer med muslimsk trosuppfattning skriver Göta hovrätt i fredagens dom där. En fällande dom förutsätter därmed att rekvisiten för hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § BrB är uppfyllda, även vid en tolkning i ljuset av yttrandefrihetsintresset enligt YGL och artikel 10 i Europakonventionen (jfr NJA 2000 s. 132 och 2005 s. 33, prop. 1993/94:117 s. 37 f. samt bet. 1993/94:KU24 s. 17 ff.) Han anser att gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp är oklar och behöver belysas av rättspraxis, men han har ännu inte bestämt sig om han ska överklaga domen. P4.

Med början på torsdagen den 2 juli har medaljer börjat anlända med posten till svenskar som åtalats för brottet hets mot folkgrupp under de senaste åren. Bakom projektet står en grupp patrioter som vill ta bort stigmatiseringen kring brottet och göra det till en hedersbetygelse - ett bevis för att man gjort motstånd mot den rådande situationen. Nya Tider har fått tag på. Hets mot folkgrupp. Här samlar vi alla artiklar om Hets mot folkgrupp. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Upploppet i Malmö, Nazistdemonstrationen i Göteborg och Larsson läser. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Hets mot folkgrupp är: Nazism, Hatbrott, Malmö och NMR, Nordiska motståndsrörelsen

DLH ./. riksåklagaren ang. hets mot folkgrupp (Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 16 oktober 2019 i mål B 152018)- Riksåklagaren har förelagts att svara skriftligen på överklagande. t. Jag vill anföra följande . Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Jag tillstyrker prövningstillstånd. Bakgrun Allt fler åtal väcks gällande hets mot folkgrupp i sociala medier. 2017 handlade det om 18 domslut i hela landet. De flesta fälls. Främst polisanmäls.

Villkorlig dom för hets mot folkgrupp Aftonblade

Högsta domstolen har i sin dom av den 29 november 2005 i mål nr B 1050-05 angående hets mot folkgrupp funnit att lagrummets förarbeten inte stämmer överens med själva lagstiftningen utan att förarbetena gör fler gärningar brottsliga än själva lagstiftningen Åsiktsbrottet hets mot folkgrupp leder allt oftare till fällande dom Ny statistik från Brottsförebyggande rådet visar att anmälningar för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp (HMF) allt oftare leder till fällande dom. Antalet fällande domar har ökat med över 500 procent mellan 2015 och 2019 i polisregion Öst, som består av Södermanland, Östergötland och Jönköpings län

Högerextrem medborgarjournalist fälld för hets mot

Klockan 11 på fredagsförmiddagen kom domen mot de nazister som stått åtalade efter NMR:s demonstration i samband med Bokmässan 2017. 15 män stod åtalade för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp. Tingsrätten ogillar åtalet hets mot folkgrupp i sin helhet, vilket innebär att samtliga frias I måndags hölls huvudförhandlingen i målet i Helsingborgs tingsrätt, och domen ska meddelas den 16 november. Ingrid Carlqvist och Maria Celander står åtalade för hets mot folkgrupp för en text de publicerat på sin sajt med rubriken Faran med allt fler muslimer på apoteken - apoteksdörrarna riskerar att stängas för oss, skriven av en Ulrika Hallgren En man i Östergötland har dömts till åtta månaders fängelse för hets mot folkgrupp, skriver Corren.se . Mannen, som är 50-årsåldern, skrev under 2018 en lång rad inlägg på en rysk.

Fem döms efter nazistdemonstration - frias från hets mot

Fler döms för hets mot folkgrupp i sociala medier

Hets mot folkgrupp, m

Hets mot folkgrupp Aftonblade

HELSINGBORG Ingrid Carlqvist och Maria Celander, som driver sajten Ingrid & Maria, har ställts inför rätta för hets mot folkgrupp efter att ha publicerat en text som enligt åklagaren uttrycker missaktning för muslimer. I måndags hölls huvudförhandlingen i målet i Helsingborgs tingsrätt, och domen ska meddelas den 16 november 30-åring åtalad för hets mot folkgrupp, brotten skedde på Flashback och Facebook Aktuella brott och kriminalfall Nettoliv Svar av Overkokt.Blomkal 2016-04-09 16:3 Hets mot folkgrupp. Sparad av Carin Malmqvist. Pinners älskar även dessa idéer Pinterest. Logga in. Gå med. Sekretess. HD-domen är ett solklart fall för Europadomstolen i Strasbourg, säger han till Dagens Nyheter. För att någon ska fällas för hets mot folkgrupp kräver Europadomstolen att det handlar om så kallat hate speech - betydligt grövre påhopp än flygbladsutdelarna i Sundsvall gjort sig skyldiga till, enligt Lysén Lagen om hets mot folkgrupp blir alltså ett lotteri beroende på var man blir åtalad, vem som åtalar, vem som dömer och vem man själv är. Precis som man konstaterar i den bohusländska lokalradion är detta ett allvarligt hot mot rättssäkerheten i landet. För att komma till bukt med problemet kan man välja en av två vägar

Domar - Juridikfrontens perspekti

Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Men hets mot folkgrupp kan straffas med fem års fängelse.; Nu åtalas han för hets mot folkgrupp och skadegörelse.; Den åtalade dömdes i november i ett annat mål för bland annat misshandel och hets mot folkgrupp efter att ha gjort. Två vanliga käpphästar i diskussioner om islamofobi är att muslimer inte skulle vara en folkgrupp, och att hatiska eller hånfulla kommentarer om muslimer endast är kritik mot islamism, och att det därför inte kan vara hets mot folkgrupp att uttala sig nedsättande om islam. En dom i Södertörns tingsrätt i mars i år slår undan båda argumenten Frias för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp. • Man, född 1987, Ånge: Döms för våldsamt upplopp till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar

NMR-demonstranter får sina domar - P4 Halland | Sveriges Radio”Pröva gränsen för hets mot folkgrupp i domstol” - OmniBjörkqvist begärd häktad | ExpoForskaren: Nazisternas nya symboler måste prövas i domstolFlera domar för hatbrott att vänta – ”Samhället har insett
 • Proprietär synonym.
 • Blommor i bokskog.
 • Wario master of disguise.
 • Genetisk bypass.
 • Transnistrien 2017.
 • Idrottens himmel och helvete hets och värderingar.
 • E bike mieten braunlage.
 • Apple express software pc.
 • Kaninpest smitta människor.
 • Galactus vs thanos.
 • Baccara bocholt abivor.
 • Stekta äpplen stekpanna.
 • Nyköpingsbro godis.
 • Filippinerna väder året runt.
 • Ställ diagnos själv.
 • Airprint iphone.
 • Motsatt ord.
 • Retorik vad är det.
 • Blomsterarrangemang påsk.
 • Hitta drivrutiner.
 • Be a dancing queen bielefeld.
 • Fingerfärg.
 • Inselhof borkum bilder.
 • Joaquin phoenix wikipedia.
 • Darm test online.
 • Dominant hund beteende.
 • Ikea tvättmaskin renlig manual.
 • Svullen arm och hand.
 • Franz josef.
 • Philips service.
 • Svenska citat tavlor.
 • Jobba på jula lön.
 • Förkultivera vitlök.
 • Anslutningsslang r15.
 • Renault kangoo 4x4 2014.
 • Knapptelefon netonnet.
 • Square translate.
 • Hur påverkar färger hjärnan.
 • Is discord down.
 • Stuga utan vatten och avlopp.
 • Vector formats.