Home

Ocd orsak

OCD - Tvångssyndrom - 1177 Vårdguide

Tvångssyndrom - Tvångstankar - OCD - orsak, symtom och

Tvångssyndrom, behandling, orsaker och terapi - På Ahum.se hittar du rätt psykolog som är expert på just OCD - Tvångstankar OCD kan leda till tvångsmässiga beteenden som i värsta fall påverkar hälsa, relationer, jobb och i stort sett hela livet. - Man har en svårighet att skilja på små risker och stora risker På engelska kallas tvångssyndrom för Obsessive Compulsive Disorder och brukar även på svenska förkortas OCD. 2,5 procent av befolkningen beräknas ha tvångssyndrom, vilket motsvarar nästan 250 000 svenskar. Det finns hjälp att få. Om du misstänker att du har OCD kan du vända dig till vårdcentralen OCD Vad är OCD/tvångssyndrom? De flesta som har OCD har både ofrivilliga tankar, så kallade tvångstankar, och utför ritualer, så kallade tvångshandlingar. Ofrivilliga tankar/tvångstankar De ofrivilliga tankarna är återkommande och ihållande tankar, impulser eller fantasier. Dessa upplevs som inkräktande, meningslösa Läs mer

Vid OCD förefaller den positiva återkopplingskretsen ha fått övertag. Det medför att påbörjade tankar eller beteenden inte avslutas i tid. I stället förstärks och repeteras de om och om igen. För varje repetition sker ytterligare förstärkning, och det blir allt svårare att befria sig från tankarna och handlingarna Orsaker. Ofullständigt känd. OCD kan sträcka sig från en mild olägenhet till ett veritabelt lidande. Personer söker sällan för besvären i sig utan dessa brukar visa sig i samband med noggrann anamnes eller vid upprepad kontakt Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade ritualer eller tankar. Det internationella namnet är obsessive-compulsive disorder, vanligen förkortat OCD.Obsession eller tvångstankar är obehagliga och ofrivilliga tankar som ger upphov till ångest.Compulsion eller tvångshandlingar är de tankar eller ritualer som den drabbade använder sig av för att slippa.

Christian Rück, psykiater och docent vid Karolinska Institutet har tillsammans med Erik Andersson lett världens första randomiserade studie om hur KBT på internet kan behandla OCD. Berätta om era resultat ORSAKER TILL OCD. Psykiska besvär beror nästan aldrig på en enda orsak, inte heller OCD. Genetiska orsaker bidrar sannolikt, men vid nästan alla psykiatriska diagnoser krävs även vissa miljöfaktorer (uppväxtförhållanden och livshändelser) för att aktivera sjukdomen Det är oklart till vad som är orsaken till OCD men forskning tyder på att det kan bero på både arv och miljö. Till exempel om man har en släkting med OCD och själv utsätts för en stressfull händelse så som föda barn, börja skolan, gå igenom puberteten, flytta hemifrån eller mista en anhörig, så kan OCD utvecklas Tvångssyndrom kan behandlas på endast fyra dagar. Att behandla tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) är en process som kan vara tidskrävande. Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm ingår nu som första mottagning i landet i ett pilotprojekt där man utför en ny typ av terapi som bara tar fyra dagar

OCD-programmet Huddinge sjukhusområde M46 Medicingatan 6, plan 4 141 86 Huddinge Telefon: 08-585 857 22. 1177 Vårdguidens e-tjänster Du som bor i Stockholms län anmäler dig till behandling hos oss genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. När du. Tvångssyndrom, OCD, är ofta en del av hypokondri. Detta eftersom du har vid hypokondri tvångsmässiga tankar om att du är allvarligt sjuk och att du regelbundet undersöker din kropp och letar efter symptom. Du kan dock ha tvångssyndrom utan att ha hypokondri Orsaker, förekomst och riskfaktorer. Tvångssyndrom (OCD) är vanligare än många tror. De flesta som utvecklar det visar symptom efter 30 års ålder. Det finns flera teorier om orsaken till OCD, men ingen har bekräftats. Vissa rapporter har kopplat OCD till skallskador och infektioner

Osteochondros ska alltid behandlas Ole Frykman är överveterinär på Regiondjursjukhuset Strömsholm. Hans specialistkompetens är kirurgi och han åker också runt i Sverige och handleder andra veterinärer i ämnet. OCD - Tvångssyndrom; Test - Autism; Test - ADHD-test för vuxna; Test: Är mina tvångstankar OCD? Artiklar. Att acceptera sig själv; 9 myter om adhd; Hur det är att leva med OCD; 5 tips till föräldrar med barn som har ADHD; Hur man håller sig skolmotiverad med ADHD; Bokstavsdiagnoser hos barn; Skillnaden mellan ADD och ADH Det här formuläret är skapat för att bedömda svårighetsgrad och symptom för den som lider av tvångssyndrom (OCD). Innan du svarar på frågorna, läs igenom följande definition av tvångstankar och tvångshandlingar.. Tvångstankar är ovälkomna eller obehagliga ideer, tankar, bilder eller impulser som du vid upprepade tillfällen kommer att tänka på Vad är den kemiska orsaken till OCD? Forskare kan idag inte med säkerhet säga vad som orsakar OCD. De senaste rönen lutar åt att det verkar handla om en ökad aktivitet i ett område i den främre delen av hjärnan. Detta område är inblandat i hur man uppfattar rädsla och fara

Skrevs den 3 december, 2016 av Administratören Okategoriserade. David Mataix-Cols, professor, Karolinska institutet, Department of Clinical Neurology, forskar och jobbar även kliniskt hos BUP med OCD-relaterade tillstånd.. Kom till Sverige för 3 år sedan från i London där han jobbade i 13 år, men uttrycker sig väl på svenska Tvångstankar är återkommande tankar som inte går att resonera bort. Ofta väcker de äckel, skam eller rädsla hos barnet. Resulterar de i tvångshandlingar kan det handla om ett tvångssyndrom, OCD (obsessive compulsive disorder)

Orsaker till OCD. Orsak till sjukdomar är viktigt fokus för forskning. Kunskap om orsaker leder i bästa fall till bättre behandling och till att man kan förebygga uppkomst. Vid planing av behandling (medicinsk och/eller psykologisk) ingår resonemang om orsaker även om man sällan kan utnämna något till Orsak med stort O Tvångssyndrom, OCD Att dubbelkolla saker, ha fixa idéer och små ritualer för sig, det är saker som vi ägnar oss åt lite till mans - på ett mer eller mindre tvångsmässigt sätt. Cirka 2 % av oss gör det i en sådan omfattning att det blir ett hinder i vardagen och/eller förorsakar ett stort lidande Pris: 252 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Tvångssyndrom/OCD : - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt per av Olle Wadström på Bokus.com

En annan orsak till tvångssyndrom enligt dem är att ångesten alltid har funnits. Man har alltid velat bli av med den, och på det sättet så uppstod tvångstankar och tvångshandlingar. Man försökte hitta på olika saker för att ångesten skulle minska Tvångstankar (Tvångshandlingar / Obsessive Compulsive Disorder /OCD) PM läkarteam. Granskad av: Anders Halvarsson, Allmänläkare. Orsak(-er) Brist på signalämnet serotonin i hjärnan. Tillståndet är även vanligt vid depression och vid ångesttillstånd. Symtom Orsak och vanliga symptom. Tvångssyndrom är negativa och tvångsmässiga tankar och handlingar som ger ångest och som är svåra att bli av med. När negativa tankar leder till att ett barn eller en ungdom gör vissa handlingar för att kompensera talar man om OCD (Obsessive-compulsive-disorder) OCD innebär mycket lidande för den drabbade. World Health Organization (WHO) räknar OCD som ett av världens mest begränsande åkommor. Undersökningar visar att 80-90 % av befolkningen till och från har tvångstankar och att var 10:e person söker hjälp med dessa. OCD bryter oftast ut tidigt i livet under barn- eller ungdomen OCD som börjar i barndomen är vanligare hos pojkar än tjejer, med den vanliga tiden att OCD börjar senare för kvinnor än män. Störningen är lika vanlig bland vuxna män och kvinnor. OCD kan utlösas av en kombination av genetiska, neurologiska, beteendemässiga, kognitiva och miljöfaktorer. Genetiska orsaker till OCD

Om du har Tvångssyndrom/OCD så: - Är du inte ensam. Det finns flera barn med OCD. - Är det inte ditt fel. Du kan inte rå för att du har OCD. Precis som för andra som behöver glasögon eller inte kan äta vissa saker, är OCD inget som du väljer tvångssyndrom, OCD. Vi vet utifrån forskning att internetförmedlad KBT fungerar vid tvångssyndrom. Den behandling som du kommer genomgå har nämligen testats i studier, vilka har visat att majoriteten av de som genomgår behandlingen upplever en stor förbättring. I denna första modul kommer du att få en genomgång av behandlingen Orsak. Varje stort ben som ledar mot ett annat ben är täckt av brosk i ändan för att benändarna ska glida lättare mot varandra. När hundens ben växer måste brosket också växa med. Skelettet bildas genom att brosket hela tiden växer och det djupast liggande brosket successivt omvandlas till ben i samma takt som brosket växer Osteokondrit (osteochondritis dissecans [OCD]) Orsaken är ej känd i sin helhet, men uppstår ofta i ett område som utsätts för stor belastning, vilket medför avlösning av en ben-broskbit. Möjligen orsakat av repetitivt mikrotrauma mot en del av epifysen med känslig kärlförsörjning. Tillståndet är vanligast hos yngre idrottande. Svenska OCD-förbundets enkätrapport visar att så mycket som 50 % av dem som har diagnoser inom ocd-spektrumet upplever att deras besvär förvärrats under pandemin. Stress och ensamhet är bidragande orsaker, samtidigt som flera kommenterar att det är svårare att få bra vård när fysiska möten behöver genomföras digitalt eller kanske till och med ställs in

Orsak. Exakt orsak till tvångssyndrom är i dagsläget oklart. Både psykologiska och biologiska faktorer tros spela en roll i att orsaka OCD. För att se hur risken att drabbas beror av genetiska faktorer, miljö-faktorer och skillnader i hjärnans funktion sker det studier inom dessa områden Orsaker till bipolär sjukdom. Vad som exakt orsakar bipolär sjukdom är idag ännu inte helt känd. Det man vet dock är att både arv och miljö spelar in. Sjukdomen i sig ärvs inte, det man ärver är en sårbarhet som förhöjer risken för att utveckla sjukdomen

Tvångssyndrom / OCD - Psykiska sjukdoma

 1. Obsessiv-kompulsiv störning (OCD) Symptomkoll: Möjliga orsaker inkluderar Obsessiv-kompulsiv störning (OCD). Kolla hela listan över möjliga orsaker och tillstånd nu! Prata med vår chatbot för att begränsa din sökning
 2. Tvångssyndrom/OCD - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv av Olle Wadström. Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean. Genom att prenumerera på podden visar du din upattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll
 3. Orsak: Det finns inte alltid en orsak till varför vi har tvångstankar eller tvångshandlingar, men ibland finns det en orsak. Vi på ocd.nu håller just nu på att lansera ett självhjälpsprogram för dig som lider av tvångstankar och OCD. Programmet kommer lanseras under hösten

Tvångssyndrom (OCD) - Internetmedici

Den direkta orsaken till varför detta uppstår och är så svårt att motstå finns inte. Det råder individualitet även här. Nedan följer de fyra psykologiska perspektiv som blivit högst upattade om tvångssyndrom. Först en kort presentation om vad perspektiven innebär och sedan hur de förklara tvångssyndrom. 1 Tvångssyndrom (OCD) är ett funktionsnedsättande psykiatriskt tillstånd som ofta börjar tidigt i livet. OCD kan leda till högt individuellt lidande och hinder i många delar av livet, till exempel i utbildning och arbete, även vid andra hälsoproblem. Tillståndet medför höga socioekonomiska kostnader på samhällsnivå Tvångssyndrom (OCD). Vill du veta vad tvångssyndrom innebär, symtom och hur behandlingen sker? Få fördjupad kunskap om OCD här Pris: 253 kr. häftad, 2017. Skickas inom 5-7 vardagar. Köp boken Tvångssyndrom/OCD : - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt per av Olle Wadström (ISBN 9789163953729) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri OCD är en psykologisk störning som kännetecknas av orimliga tankar och tvångsmönster som leder dem som drabbats av att utföra repetitiva beteenden på ett tvångsmässigt sätt. Det är detta tvångsbeteende som stör daglig verksamhet, vilket leder till stor oro. OCD-orsakerna förstås inte, med många teorier som förklarar utvecklingen

Pris: 252 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Tvångssyndrom/OCD : - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt per av Olle Wadström på Bokus.com Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada Orsaker till ångestsjukdomar. Studier har visat att genetiken spelar en betydande roll i utvecklandet av olika ångestsjukdomar. Man har bl.a. konstaterat att vi är mer benägna att utveckla fobier mot just sådant som under människoartens utveckling utgjort en fara för individen OCD ingår i diagnosklustret OCD och relaterade syndrom i diagnosmanualen DSM-5. Övriga diagnoser inom detta kluster, och som därmed har gemensamma drag med OCD, är: Dysmorfofobi: överdriven upptagenhet vid en eller flera upplevda defekter i utseendet; Samlarsyndrom: extremt anskaffande av och svårighet att göra sig av med sake Tvångssyndrom (OCD) - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv - Ett nytt omslag mjuk pärm och något utvidgad upplaga av tidigare bok med samma namn. Boken beskriver hur tvångssyndromet fungera och drivs. KBT-behandlin

Orsaker till OCD. Orsakerna till OCD är inte helt klara men det finns några teorier: Biologiska orsaker. OCD kan vara ett resultat av förändrad kemi i kroppen eller hjärnan. Det kan även finnas en genetisk komponent, men dessa gener är inte identifierade ännu. Omgivningen. OCD kan samma från beteenderelaterade vanor som lärts in genom. Kontrollbehov Kontrollbehov kan yttra sig i att känna sig tvungen att dubbelkolla att apparater är avstängda, ofta fråga efter andras åsikt och försäkringar att allt är som det ska eller hysa en stark, inre känsla av att behöva upprepa och granska i sitt inre vad man själv sagt och gjort i olika situationer

Mögel samverkar med bakterier och ger blViss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården

Tvångssyndrom - Tvångstankar & OCD - Orsaker & behandling

Uppsatser om OCD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Här berättar psykolog Sandra Bates om tvångssyndrom (OCD), vad det är, om orsaker och om hur man kan behandla OCD. Du får också träffa personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med OCD. Speltid: 19 minuter. Svensk textning

Orsak till tvångstankar kan lösas i ny studie Aftonblade

Oavsett orsak och behov är järnbristen i sig sällan alltför svår att behandla. Däremot kan den bakomliggande orsaken vara besvärande eller kräva vård. Men så länge din järnbrist inte är orsakad av en allvarlige sjukdom finns det mycket du kan göra själv LIBRIS titelinformation: Tvångssyndrom / OCD : orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv / Olle Wadström De olika diagnoserna har flera saker gemensamt: De är beteendediagnoser, det vill säga att de ställs utifrån personens beteende inte utifrån medicinsk orsak, de har dock en biologisk bakgrund. Funktionsnedsättningen innebär en annorlunda kognition, alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt Forskning pågår om sambandet mellan Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADD och OCD, tvångssyndrom. Man har även identifierat genetiska orsaker till Tourettes syndrom och sett att de basala ganglierna, ett område i hjärnan där bland annat signalsubstansen dopamin bildas, har annorlunda storlek och funktion hos barn med Tourettes syndrom Tvångssyndrom/OCD : - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt per-boken skrevs 2017-11-29 av författaren Olle Wadström. Du kan läsa Tvångssyndrom/OCD : - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt per-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida finabonan.se. Du hittar också andra böcker av författaren Olle Wadström

OCD i bogleden kan man oftast se direkt på röntgen. Ibland finns OCD på bogbladets ledyta, och då ser man inget på röntgen utan skadan kan bara ses vid artroskopi. Den döda ben-/broskbiten sitter antingen kvar på sin plats eller har lossnat och ligger lös i leden. Artroskopibild: OCD i bog-leden med löst broskfragment OCD i bogleden (rö Utöver OCD, obsessive-compulsive disorder, rör det sig om samlarsyndrom eller hoarding, samt dysmorfofobi, även kallat BDD eller självupplevd fulhet. Dessa diagnoser har mycket gemensamt, såväl i hur de yttrar sig i repetitiva beteenden, tvångsritualer och besvärliga tankar som i hur de kan behandlas Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker: U00-U99: Koder för särskilda ändamål: V01-Y98: Yttre orsaker till sjukdom och död: Z00-Z99: Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårde Söker du efter Tvångssyndrom (OCD) - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv av Olle Wadström? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan

OCD? 5 vanliga tecken på tvångssyndrom Hälsoli

Tvångssyndrom (OCD) - orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv av Wadström, Olle: Ett nytt omslag mjuk pärm och något utvidgad upplaga av tidigare bok med samma namn. Boken beskriver hur tvångssyndromet fungera och drivs. KBT-behandling beskrivs på ett sätt så att många patienter kan bota sig själva. Anhöriga får råd och tips Hylla: Tvångssyndrom; Författare: Wadström, Olle, Titel och upphov : Tvångssyndrom / OCD : orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv. Hej! Det du beskriver låter faktiskt som att du skulle ha utvecklat OCD eller tvångssyndrom som det heter på svenska. Det är inte så ovanligt som du skriver, faktiskt så tror man att ca 2-3% av befolkningen kan drabbas av det. Lindriga tvångssyndrom har vi alla människor någon gång under livet, t.ex. när vi utsatts för långvarig stress av någon orsak Nyfiken på dopamin? Då kommer du bokstavligen må bra av att läsa den här artikeln. Lär dig mer dopamin - ämnet som belönar dig på Axelsons.se

Anorexi (anorexia nervosa) - symtom, orsaker och behandling. Anorexi (anorexia nervosa) är en ätstörning där man försöker svälta sig för att gå ned i vikt, ofta trots att man redan väger mindre än vad som är nyttigt. Sjukdomen drabbar framför allt flickor mellan 12 och 20 år, men även pojkar kan få anorexi Syftet med ICD. Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården

OCD

Många med Tourettes har även andra svårigheter eller diagnoser. Särskilt vanligt är det att man har en parallell ADHD-problematik eller OCD (tvångssyndrom). Många är även nedstämda i perioder och det är också relativt vanligt med inlärningssvårigheter och symptom inom autismspektrat Inbunden, 2008. Den här utgåvan av Tvångssyndrom : Orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension Prenatala orsaker kan till exempel vara avvikelser på gener eller kromosomer, medfödda sjukdomar i ämnesomsättningen eller infektioner under graviditeten. Ett exempel på en perinatal orsak är den skada som ett barn som föds mycket för tidigt kan drabbas av under första levnadsveckan beroende på hjärnans omogna blodcirkulation under den perioden Även om orsakerna till OCD i yngre åldrar kan variera från abnormaliteter till psykologiska problem kan stressiga händelser som mobbning eller dödsfall hos nära familjemedlemmar bidra till OCD-utveckling. Tips för personer med OCD Upprepa uppmärksamhet. När du har tvångstankar, försök att fokusera din uppmärksamhet på något annat Obsessiv-tvångssyndrom (OCD) är en typ av psykisk sjukdom som orsakar upprepade oönskade tankar. För att bli av med tankarna gör en person med OCD samma uppgifter om och om igen. Till exempel kan du frukta att allt du rör vid har bakterier på den

Tvångssyndrom (OCD) De flesta människor känner att de behöver dubbelkolla saker ibland. Eller göra på ett visst sätt för att undvika otur. Men om du får ångest om du inte tänker eller gör på ett visst sätt, kan du ha tvångssyndrom. Det kan vara väldigt jobbigt men det finns bra hjälp att få OCD kan orsaka smärta och obehag i knäet och andra leder. Osteochondritis dissecans (OCD) kan förekomma i olika leder, inklusive höft och fotled, men 75 procent av fallen påverkar knäet. Tecken och symtom på OCD inkluderar: orsaker. Den exakta orsaken är okänd,. Obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning är karakteristisk för personer med fixering för att göra saker på rätt sätt. Det finns en överdriven oro för ordning, perfektion och personlig och interpersonell kontroll. Denna oro för detaljer och perfektion hindrar dem från att slutföra mycket av de mål som föreslås eller saker som börjar Obsessiv tvångssyndrom: orsaker, symptom och behandling - det här är ämnet för en ny artikel om alter-zdrav.ru. En psykisk störning som åtföljs av obsessiva tankar och tvångssyndrom i en person kallas tvångssyndrom, förkortad OCD OCD kommer inte att gå bort i sig, så det är viktigt att söka behandling. Det effektivaste sättet att behandla OCD kombinerar mediciner med kognitiv beteendeterapi. Kognitiv beteendeterapi : Målet med kognitiv beteendeterapi är att lära människor med OCD att möta sina rädslor och minska ångest utan att utföra ritualbeteenden (kallad exponeringsbehandling eller exponerings- och.

 • Gothenburg weather.
 • Knatteridning göteborg.
 • Nageldekorationer billigt.
 • Vägbredd standard.
 • Kolizetons.
 • Gratinerad hummer vitlök persilja.
 • Kvinnors rättigheter i afghanistan.
 • Some say love it is a river.
 • Hitta vintergatan app.
 • Ett dussin.
 • Fantomen på operan youtube.
 • Mobilstrålning.
 • Wordpress tjäna pengar.
 • Köpa hus sardinien.
 • Xenia deli instagram.
 • Rama in pannå.
 • Briefgold wiki.
 • Cypress träd.
 • Suge knight bailei knight.
 • C dur skala ackord.
 • The omega man i am legend.
 • Svtplay dl mp4.
 • Pernilla månsson colt noel colt.
 • Prinz william und kate zwillinge.
 • Så gladelig så gladelig fröding.
 • Pain de martin knådfritt.
 • Slöjda i trä.
 • Itunes how to transfer music from computer to iphone.
 • Bücher probelesen und bewerten.
 • Impossible de rejoindre les serveurs officiels cs go.
 • Modern family.
 • Kluun nathalie van de klundert.
 • Canon lp e8 laddare.
 • Bubbleroom rabattkod fri frakt.
 • Sport fussball.
 • Chrome f secure.
 • Polling catalan elections.
 • Villa med flera lägenheter.
 • Apsara khao lak.
 • Kallt betonggolv.
 • Allmänna gaskonstanten.