Home

Hbtq utbildning

HBTQ i vård och omsorg - en utbildning om normer och

 1. Under utbildningen HBTQ i vård och omsorg får du lära dig om innebörden av olika begrepp som rör HBTQ och arbeta med attitydfrågor rörande kön, sexualitet och ålder inom vård och omsorg. Vi diskuterar de normer som finns kring sexualitet, ålder och kön och ser detta ut ett historiskt samt samhällsperspektiv
 2. Utbildning. Hbtq - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Du som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha kompetens om hbtq-personers livsvillkor för att ge ett gott bemötande och adekvata insatser. Här finns kunskapsunderlag och rapporter inom området samt exempel på hbtq-arbete från olika verksamheter
 3. Att arbeta med hbtq-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Stockholm. Utbildningsinnehåll. Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare enligt intentionerna i landstingets hbt-policy, för att de ska ha en gemensam grund att.
 4. Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Hbtq. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området

Hbtq - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Hbtq-utbildning för anställda. Utbildningen för anställda syftar till att öka medvetenheten i frågor om hbtq, om våra normer och hur vi möter patienter, kunder och varandra. Hbtq-diplomering för verksamheter. Utbildningen för verksamheter inom vården innehåller såväl fakta som reflekterande övningar Utbildningen fokuserar också på de konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön och i mötet med hälso- och sjukvården. Ambitionen är att hbtq-diplomeringen kommer att leda till ett normmedvetet arbete baserat på gemensamma förhållningssätt till hbtq-frågor och bemötande HBTQ-diplomering. Sedan 2016 finns en diplomeringsutbildning tillgänglig för i första hand primärvårdsverksamheter. HBTQ-diplomeringen är en utbildningsinsats om totalt ca 14 timmar utspritt på ca 3 månader och leder till en formell diplomering av såväl enskilda anställda som verksamheten som genomgått utbildningen, givet att denna kan leva upp till kraven för diplomering Under 2020 erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett mindre antal skolor gratis utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningarna genomförs på skolor under hösten i form av halvdagsföreläsningar för all personal och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner. Utbildningen är ett fast koncept där både workshop och utbildning ingår

HBTQ - normer, kön och sexualitet Vårdgivarguide

 1. Välkommen till Lärtorget! Här kan du ta del av e-kurser och anmäla dig till olika kurser. Du som är anställd eller konsult i Region Stockholm loggar in med ditt e-tjänstekort uppe till höger
 2. Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet. Öppna skolan är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.OBS!Slut på lagret. Vi har beställt fler
 3. Denna utbildning finns inte längre tillgänglig. Titta i vår katalog efter andra liknande utbildningar

Utbildningar under HBTQ - Kunskapsguide

 1. HBTQ-utbildning Även tillgängligt på: English Svenska. Utbildning 2016-02-02 RFSL. Vet du vad begreppet hbt står för? Hur skulle du beskriva queer? Hur många på din arbetsplats är öppna med sin kärlek till sin samkönade partner? Känner du någon transperson
 2. Det är därför som en del chefer vill att deras personal ska få gå en hbtq-utbildning så att de får lära sig mer om hbtq-personer, som till exempel homosexuella, bisexuella och transpersoner
 3. Hbtq-diplomering. Uppsala kommun jobbar med att höja alla medarbetares kompetens i hbtq-frågor. 2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar - både grund- och diplomeringsutbildningar. Att hbtq-diplomera en verksamhet är ett sätt att arbeta för att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Utbildning i fyra ste
 4. Här kan du läsa mer om våra olika utbildningar! Alla våra kurser och utbildningar kan vi också erbjuda på distans. Stockholms stads hbtq-diplomeringar Utbildarna RFSL Stockholm utför också Stockholm stads egna hbtq-diplomeringar. Jobbar du inom Stockholms stad och är intresserad av att diplomera din enhet eller verksamhet? Klicka här (länk till SLK:s diplomeringsinfo)! Är ni [
 5. Och just utbildning av vårdpersonal inom äldreomsorgen rörande likabehandling av hbt-personer är det moderaterna i riksdagen lyfter i sin motion, undertecknad av bland annat Ulrika Heindorff som även deltog under sommarens samtal. - Jag tror kommuner och regioner kan göra mycket själva för att höja HBTQ-kompetensen, säger Ulrika Heindorff, ledamot i riksdagens socialutskott
 6. ering. Grundläggande. Våld i samkönade och normbrytande relationer. Hbtqi-kunskap för LSS-verksamheter. Skolinformation. Materiell. Broschyrer från RFSL Örebro. Regnbågsprylar. Bemöta nyanlända hbtq-personer. Hbtq.
 7. Utbildningen genomförs bäst gemensamt i arbetsgruppen under ledning av en eller två personer, går dock att genomföras enskilt också. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv, Socialstyrelsen
Nu ska de svenska företagen HBTQ-rankas | Arbetsvärlden

Hbtq-utbildning och diplomering - Region Stockhol

HBTQ-kompetens - processutbildning i normkritik och HBTQ-personers livsvillkor Region Skåne driver under 2019 fortsatt utbildning om HBTQ i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Utbildningen vänder sig i första hand till medarbetare på inom Primärvårdens olika delar Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn. I Brottsofferjourens kunskapsportal finns webbkurser du kan gå för att lära dig mer om vår verksamhet och olika typer av brott. Skapa ett konto och lär dig mer om brottsoffer! Introduktionskurs Vår introduktionskurs finns öppen för alla att ta del av. I introduktionskursen får du lära dig mer om vår verksamhet och hur det kan vara att ge brottsofferstöd och stöd till vittnesstöd. GRUNDLÄGGANDE HBTQI-KUNSKAP FÖR SKOLPERSONAL. Skolan har i uppdrag att belysa HBTQI-frågor och arbeta med genus och normkritik. West Pride erbjuder därav skolpersonal en grundläggande HBTQI-utbildning som innehåller fakta kring lagar och begrepp, men även ett fokus på hur den egna verksamheten blir mer inkluderande, såväl för elever, vårdnadshavare och personal

Hbtq-personer är i högre grad än andra utsatta för våld, hot, diskriminering och kränkningar. Samtidigt som hbtq-personer på gruppnivå har en ökad utsatthet, så är förtroendet för sjukvården lägre. För att åstadkomma ett gott bemötande är adekvat kunskap om hbtq hos vårdgivare centralt. Denna kurs avser att ge en sådan grund HBTQ-kompetens är viktig för att skapa ett öppet och välkomnande arbetsliv där kollegor och kunder får ett respektfullt bemötande. Genom West Prides diplomering erbjuder vi en kompetenshöjning i HBTQI-frågor och normmedvetenhet. Grundläggande HBTQI-utbildning/Basic lgbtqi-training Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Stockholms stads hbtq-utbildning - som ges av bland annat RFSL - genomförs under 2,5 dag. Syftet är att chefer och medarbetare ska få kunskap som bidrar till ett respektfullt och inkluderande bemötande HBTQ-diplomering (18106) Catch up-utbildning (23476) Utbildare (23475) Utbildningsmaterial - HBTQ-diplomering (18070) Diplomerade verksamheter (26728) INSTÄLLT - LINUS-dagarna 2020 (36676) Studentprojekt och examensarbete (20886 Utbildningen är både tids- och resurskrävande och naturligtvis är det svårt att värdera nyttan i relation till annat utbildningsbehov men vi känner oss nu bättre rustade att möta HBTQ-personer i vården. Utbildningen och framförallt följande diskussioner har också hjälpt oss bli mer vaksamma på andra diskrimineringsfällor som är.

Hbtq-certifierad utbildning. Kriminalvårdens utbildningsorganisation är hbtq-certifierad av RFSL. Certifieringen innebär bland annat att medarbetare vid respektive kompetenscenter har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning samt att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring Kurser och utbildningar. Vi ordnar kurser och utbildningar inom ett stort antal områden. Det kan till exempel handla om det civila samhällets villkor, rasism, hbtq-frågor, maskulinitet och våld, ungdomsarbetslöshet och kvinnors rättigheter HBTQ-diplomering för din verksamhet inom vården på YouTube, öppnas i nytt fönster. Målgrupp: Utbildningen vänder sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsa/studenthälsa eller motsvarande

Hem - RFSL : RFSL

Hbtq-diplomering - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

 1. HBTQ-UTBILDNING I FYRA STEG. I certifieringen ingår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande hbtq-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring
 2. Bara inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad lägger man över fyra miljoner kronor på utbildningar i normkritik, inklusive så kallade hbtq-certifieringar. Nu vill Miljöpartiet att.
 3. a rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Materialet består av texter, filmer, diskussions- och värderingsövningar som vill få elever och lärare att se hur normer och rättigheter formas, ifrågasätts och förändras
 4. Nu bjuder vi in till en halvdags hbtq-utbildning som syftar till att förbereda Saco-federationen inför EuroPride, men som också är avsett för att öka vår generella kunskap kring hbtq. Utbildningen riktar sig till alla anställda på Sacokansliet, Sacoförbunden, Akademikernas a-kassa samt förtroendevalda inom Saco, som är nyfikna på att lära sig mer om hbtq
 5. Hbtq Att bryta mot normer när det gäller sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. I det här temat hittar du som jobbar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård stöd för att kunna ge alla de personer du möter ett likvärdigt bemötande och tillgång till rätt insatser eller behandling
 6. HBTQ-utbildningen för Sacoförbundens anställda och förtroendevalda. Vi kommer gå igenom HBTQ-begreppen, gör värderingsövningar, pratar om heteronormen bland annat. Oavsett om du är engagerad i årets Stockholm Pride eller inte är det en utbildning du kommer få nytta av. Utbildningen hålls av ombudsman Daniel Hjalmarsson på Akademikerförbundets SSR
 7. en -19 genomgått en HBTQ utbildning. Vi är numera en HBTQ-diplomerad skola. Hbtq-utbildning. Utbildningen för anställda syftar till att öka medvetenheten i frågor om hbtq, om våra normer

HBTQ-kompetens - processutbildning i normkritik och HBTQ-personers livsvillkor Region Skåne driver under 2019 fortsatt utbildning om HBTQ i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne. Utbildningen vänder sig i första hand till medarbetare på inom Primärvårdens olika delar Etiketter HBTQ, Normer, Psykisk hälsa, psykisk ohälsa Socialstyrelsens webbutbildning Att synliggöra normer i socialtjänsten är en utbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten Påfyllnadsutbildning för den som arbetar i hbtq-diplomerad verksamhet och som ej gått utbildningen, samt för dig som är nyfiken på hbtq-diplomeringen. Denna utbildningsdag är främst till för dig som arbetar i en hbtq-diplomerad verksamhet men som inte deltagit i grundutbildningen tillsammans med dina kollegor HBTQ- utbildning . På uppdrag av utbildningsnämnden har medarbetare inom kommunala grundskolor och gymnasieskolors elevhälsoteam påbörjat en utbildning för att öka kunskapen om HBTQ (Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Qeerpersoner) Sedan 2008 erbjuder RFSL hbtq-certifiering, som innebär ett synliggörande av att en organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbt-perspektiv.. För att förtroende ska skapas behövs inte bara kompetens. Det måste också synliggöras att kompetensen finns

Hbtq för personal inom vård och omsorg Vårdgivarguide

Nu drar Socialstyrelsen igång en ny hbtq-utbildning för personal i socialtjänsten. Det finns en omedveten diskriminering i socialtjänsten där man utgår från ett heteroperspektiv, säger Sara Lundgren, utredare på Socialstyrelsen Så arbetar Göteborgs Stad med hbtq. Göteborg ska vara en öppen och inkluderande stad. 2012 bjöd kommunstyrelsen in hbtq-Göteborg till ett öppet forum för att gemensamt ta fram förslag på hur Göteborg ska kunna bli en öppen och mindre heteronormativ stad som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet Hbtq-elever löper mycket högre risk att utsättas för våld och hot i skolan jämfört med sina heterosexuella skolkamrater. Utbildning ska hjälpa skolpersonal stötta hbtq-elever

Mötet startade med en 1,5 timme lång utbildning i HBTQ-frågor. En utbildning som uppenbarligen alla skall gå. Nu lägger jag ingen större vikt vid dessa frågor då jag anser att det finns betydligt viktigare frågor att belysa och utbilda både tjänstemän och politiker i på kommunal nivå LGBTQI Training Overview; Workplace Norms Knowledge about how thought patterns are created and norms are maintained, as well as tools for creating an inclusive work environment.; Homophobia Therapy The aim of the therapy is to cure harmful prejudices and make possible a life with less fear, more freedom and happiness Lyckad satsning på HBTQ-utbildning Under två års tid har de anställda i Karlshamns kommun under arbetstid fått möjligheten att gå en webbutbildning i HBTQ-frågor och normkritiskt perspektiv. Utbildningen har syftat till att höja de anställdas kunskaper om rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter

Kursen omfattar hälsa, ohälsa och hälsofrämjande vård hos unga HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp). SVT Nyheter rapporterar att Uppsala kommuns anställda inte kommer få slutföra den hbtq-utbildning som skulle säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt.. Beslutet att ställe in resterande delen av utbildningen togs efter kommunen fått motta hot. - Beslutet togs utifrån ett försiktighetsperspektiv, säger Anders Friborg som är ansvarig för frågor kring trygghet och.

Hbtq-diplomerade verksamheter Menyalternativ under Hbtq-diplomerade verksamheter. Material Menyalternativ under Material. Kontakt. Det gör vi genom verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. *SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna Utbildningen varvar föreläsningar med workshops, samtal och övriga praktiska moment. Allt för att deltagarna ska få ut maximalt av utbildningstillfällena. Pris: 49 000 kr (Exkl. Moms) Ovanstående pris gäller vid en utbildningsgrupp med upp till max 25 personer. Om ni är en större eller mindre verksamhet, kan priset komma att justeras Just nu pågår en satsning på kompetensutveckling och kunskapsbyggnad för kommunens medarbetare i frågor som rör mänskliga rättigheter. I år ligger fokus på HBTQ. Nyligen genomfördes två utbildningar för chefer och nyckelpersoner, en utbildning som var både tankeväckande och nyttig för deltagarna Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får du i denna utbildning verktyg för att förändra strukturer och bli mer norm medveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten Utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Vi erbjuder en gratis utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningen tar upp unga hbtq-personers levnadsvillkor och olika verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Sedan 2014 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gett utbildning i hbtq-frågor på skolor. Bara under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas HBTQ-utbildning för personal som är med i det nystartade HBTQ-projektet inom KEKS. Syftet med HBTQ-projektet är att bilda ett nätverk av HBTQ-ungdomar som är intresserade av att öppna upp och driva separatistiska mötesplatser med stöd av personal HBTQ. Alla är välkomna till Högevall! I januari 2016 blev Högevall en HBTQ-certifierad anläggning. Bakom certifieringen står RFSL . HBTQ-certifiering innebär utbildning. HBTQ-certifieringen har bestod av fyra heldagsutbildningar där hela personalstyrkan fick utbildning i HBTQ-frågor

Under hösten har GK IBS lag genomfört HBTQ utbildning i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Dessa lag har gått igenom ett samtalsunderlag. Damlaget Damjuniorer F04 F08 P08 F09 F04 Nu när ni ser oss spela matcher och vår kapten bär hbtq-kaptensbindel så visar det vad vi står upp för: ALLAS LIKA VÄRDE OAVSETT KÖNSTILLHÖRIGHET Vill ert lag genomföra en egen utbildning kontakta. HBTQ-rättigheter i Sverige är de juridiska rättigheter som tillfaller och omfattar HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). De svenska HBTQ-rättigheterna betraktas idag som några av de mer progressiva i Europa och i världen. [1] [2] Homosexualitet legaliserades 1944 och samtyckseåldern jämställdes med heterosexuell aktivitet 1972

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering MUC

Igår blev vår verksamhet på Studenternas HBTQ-diplomerad av Uppsala kommun. Lagkapten Niklas Thor och Tim Björkström tog emot diplomeringen tillsammans med sportchef Ola Andersson, klubbchef Christer Abrahamsson och ordförande Ove Sjöblom. Diplomeringen innebär bland annat att verksamheten genomgått en utbildning över fyra tillfällen Grundläggande hbtq-utbildning för skolpersonal West Prides vision är en jämlik värld, fri från fördomar och diskriminering, där vi tillsammans förändrar attityder för att skapa ett öppnare samhällsklimat. Vårt samhälle har kommit en bra bit på vägen men vi har fortfarande mycket kvar att göra. Hbtq-personer har sämre hälsa ä Gå till utbildningen. Förnamn: Efternamn: Organisation: E-post: Bekräfta e-post: Lösenord: Bekräfta lösenord: Ange registreringskod: Jag godkänner att Region Västmanland lagrar, sparar och bearbetar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Läs mer: https. Inbjudan till utbildning Catch up (hbtq-diplomering) Måndagen den 11 januari 2021, Ryhovs herrgård Jönköping. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir

2. Höj hbtq-kunskapen i organisationen. Utbilda organisationen i frågor som rör hbtq. Vill ni på allvar skapa en inkluderande organisation så finns det mycket att läsa. RFSL erbjuder också en hbtq-certifiering som ger er verktyg att arbeta systematiskt med bemötande, inkludering och likabehandling Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan Hbtq-diplomering på våra enheter. De flesta av BUP:s enheter är hbtq-diplomerade, vilket innebär att de anställda har fått utbildning i hbtq-frågor. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten kring hbtq, normer och hur vi bemöter varandra HBTQ-certifieringen innebär att Nytida nu har en spetskompetens inom området och har fått verktyg och kunskap för att bemöta ungdomarna på ett bra sätt. En certifiering är också ett åtagande där handlingsplanen är central och något personalgrupperna kommer att arbeta aktivt med på olika sätt för att addera kunskap och skapa möjligheter till fortsatta diskussioner

Hbtq-klivet är en uppföljning och påbyggnad av de hbtq-diplomeringar som gjordes innan 2017. Hbtq-klivet är att den ska fungera som en hjälp till de hbtq-diplomerade verksamheterna att fortsätta att vidareutveckla den process som påbörjades under utbildningen Den hbtq-utbildning som organisationen RFSL tidigare har lett för sjukvårdspersonal i Skåne finns inte med i nästa års rambudget. Regionen drar i stället ned på utgiften och undersöker andra lösningar HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq [2], är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner, [3] [4] tidigare bara HBT. [5] Akronymen, liksom några av dess vanliga varianter, är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet.Syftet är att betona mångfalden av sexualitet och könsidentitetsbaserade kulturer Hbtq-utbildning för skolpersonal ska öka tryggheten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har rest från Luleå i norr till Landskrona i söder och utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Hur gör man till exempel som skola för att stötta en elev som kommer ut som transperson Hbtq- diplomeringen synliggör normer och ger verktyg för hur ett inkluderande förhållningssätt och bemötande kan skapas. Vidare tar diplomeringen upp hbtq-personers livsvillkor och hälsa. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen

Utbildning i hbtq för alla inom regionen Uppdaterad 29 augusti 2015 Publicerad 27 augusti 2015 Med sina drygt 9000 anställda är Region Örebro är en av länets största arbetgivare [200112] Min arbetsplats, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs universitet (GU) håller på att HBTQ-diplomeras av intresseorganisationen West Pride. Diplomeringen är det senaste exemplet på det allt mer långtgående samarbetet mellan universitetet och arrangören av stadens årliga Prideparad Hbtq-kompetensen ska höjas inom sjukvården i Stockholms län. Under hösten 2015 inleds utbildningen för Stockholms läns landstings hbtq-diplomering och efterfrågan är stor. Ett fyrtiotal mottagningar har redan anmält sig till de första utbildningarna

utbildning - RFSL : RFS

Ellen Landberg: HBTQ-rättigheter stannar ofta vid

Lärtorget - Region Stockholm - sll

Stärkt hbtq-kompetens Målet handlar om att öka medarbetarnas kompetens om levnadsvillkor och rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer). Västra Götalandsregionen har en diplomeringsutbildning om hbtq-kompetent bemötande Traditionell utbildning möter den digitala världen Vi på Diploma Utbildning har tagit oss an uppgiften att digitalisera landets mest populära utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla våra omtyckta lärare i centrum. Det är trots allt deras kunskap som är värdefull. Mediet är bara ett..

Vårt fokus är att stödja hbtq-personer i Uppsala genom att erbjuda en plats för personer att hitta gemenskap och vänner, och att stödja de som behöver hjälp. Våra grupper och initiativ tränar medlemmars ledarskap, ger en ram för politisk aktivism lokalt, samt en utbildning i mångfald och sexuell hälsa Replik: Högre utbildning behöver nå fler 2020-11-05 Detta är en replik på Expressens ledare 2020-11-02. Repliken är skriven av Campus Västervik, Högskolan Väst och projektet Nya Vägar, den är publicerad på expressens ledarsida på webben 2020-11-04. I E..

Öppna skolan! MUC

Folktandvård får hbtq-utbildning jämlikhet 26 aug 2014 Dela artikeln. Personalen på Folktandvården i Västerbotten ska utbildas i hbtq-frågor och etnisk mångfald. En större kunskap om hur kultur. Hbtq-utbildning alltmer populärt. Facebook Twitter E-post. Stäng - Hockeyn har av tradition varit diskriminerande, det har blivit en jargong som gör att hbtq-personer inte vill vara med i vår verksamhet, de känner sig kränkta helt enkelt, säger Johan Köhler, styrelseordförande i Kiruna IF Övrig utbildning I vårt demokratiska samhälle borde det vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett om en är hetero-, homo-, pan-, bi-, inter- eller asexuell, och oavsett om en är transperson eller inte. Tyvärr räcker det inte alltid med god vilja, det krävs även grundläggande kunskap

Varför hbtq-certifiering? Målet med certifieringen är ett bättre möte med alla Malmöbor. Fokus ligger på hbtq-frågor, men certifieringen hjälper oss att reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv. Certifieringen omfattar hela verksamheten på Biblioteken i Malmö och all personal har fått en hbtq-utbildning Vårdcentralen Eden i Malmö är en av de regionala verksamheter som blivit HBTQ-certifierade efter utbildningar med RFSL. Certifieringar är en av RFSLs viktigaste inkomstkällor vid sidan om bidrag från stat, regioner och kommuner. 2019 omsatte RFSL Media & Info AB, som huvudsakligen säljer HBTQ-certifieringar och utbildningar, knappa 10,9 miljoner och hade 10 anställda Ett tiotal taxichaufförer i Göteborg kan förlora jobbet efter att ha stört en föreläsning kring hbtq-temat, skriver lokala medier. Föreläsningarna startade HBTQ - certifierad verksamhet. Hösten 2015 genomgick vi på Kulturhuset Barbacka en utbildning inom området HBTQ i RFSL´s regi. Det innebär att vår verksamhet, sedan januari 2016, är hbtq-certifierad

Boden Queer Filmfestival 2018 - RFSL Luleå : RFSL LuleåUtbildningar och workshops | Något har häntFörlust i svängig match mot FBK - Växjö LakersSvenska kyrkan WebbshopTuristinformation | Katrineholms kommunInnan du söker ekonomiskt bistånd | HelsingborgUtbildningar
 • Mental träning effekt.
 • Imo free call.
 • English arabic dictionary cambridge.
 • Elefantenmenschen.
 • Name puns reddit.
 • Swix längdkläder.
 • Cafe terrassen.
 • Eldfast tegel mått.
 • Immobilien burgenland bauernhaus.
 • Landguiden.
 • Messenger sent but not delivered.
 • Fäbod till salu.
 • Kacey youtube.
 • Posterhängare 100 cm.
 • Ssrk utställning mjölby.
 • Geld verdienen ebay ohne produktverkauf.
 • Risk 2 mc göteborg.
 • Mc förare död tumba.
 • Ctek d250s dual problems.
 • Vecka 32 2018.
 • Ireland hurricane.
 • F1 mexico live.
 • Miriam bryant trädgårn.
 • Kuba einwohner 2017.
 • Välja pdt eller kbt.
 • Ersättningskort swedbank.
 • Avståndsmätare jula.
 • Yvonne musikgrupp.
 • R6db.
 • Cerise.
 • Dibs manager.
 • Morten krogvold utstilling 2017.
 • World cancer day.
 • Mjukisbyxor herr.
 • Gram ugnslucka.
 • Sandwich glass pepparkaka.
 • Restaurang höjdpunkten västerås.
 • Turerna synonym.
 • Hussvamp åtgärder.
 • Bikepark harz hahnenklee.
 • Kopia ph lampa.